Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Information om personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, mejladress, telefonnummer, postadress eller födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Kamerabevakning utgör en del av Region Uppsalas ständigt pågående säkerhets-, trygghetsskapande och skadeförebyggande arbete.

Skadegörelse kostar stora summor varje år, pengar som skulle kunna användas till mer värdeskapande åtgärder. Även hot och våld förekommer och som ett komplement till våra övriga åtgärder har vi valt att installera kameror för bevakning vid vissa av våra lokaler och verksamheter.

Trygghet och säkerhet i våra sjukvårdsinrättningar, i kollektivtrafiken och i övriga lokaler är viktig.

Kontakt

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Uppsalas dataskyddsombud.

Adress: Dataskyddsombudet, Region Uppsala, Box 602, 751 25, Uppsala

Telefon: 018-611 00 00

E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se