Drogpolicy

Tillsammans skapar vi en trivsam och god arbetsmiljö. Region Uppsala folkhögskola är därför en alkohol- och drogfri arbetsplats vilket innebär att det inte tillåts någon alkohol eller droger i skolans lokaler eller internatboende på vardagar eller helger.

Droger är en sammanfattande benämning på alkohol, narkotika, anabola steroider, andra dopingpreparat och berusningsmedel samt vissa läkemedel och kemiska medel. Droger skapar beroende och förändrar både kroppen och sinnet vilket påverkar beteendet och därmed också studie- och arbetsförmågan. Droger är olagligt och helt förbjudet på Region Uppsala folkhögskola och i skolans internatboende. Vid starka misstankar om påverkan av droger kan skolan be dig att genomföra ett drogtest. Är testet positivt har skolan rätt att avsluta din plats på utbildningen.

För dig som är boende på internatet i Wik

För dig som hyr bostad på skolans internat gäller förbud mot alkoholkonsumtion i gemensamma utrymmen och i det internatrum du hyr under både vardagar och helger. Vid brott mot skolans förhållningsregler gällande alkohol och droger har skolan rätt att  säga upp internatplatsen. Alla har skyldighet att agera om missbruk upptäcks eller misstänks. Kontakta skolans kurator om du är orolig för en kurskamat eller internatboende. Alla samtal med kurator sker under tystnadsplikt om inte annat medges.

Antagning

Under antagningsprocessen får alla sökande information om skolans drogpolicy. För att kunna erbjuda en trygg miljö behöver du ha varit drogfri minst ett år för att kunna börja hos oss. 

Kontakt

Magnus Hurtig

Rektor/Enhetschef

Igor Kaluzny

Biträdande rektor