Alkohol- och drogpolicy

Tillsammans skapar vi en trivsam och god arbetsmiljö. Region Uppsala folkhögskola är därför en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär att det inte tillåts någon alkohol eller droger i skolans lokaler, på hela skolområdet eller på enheten Wiks internat. Förbudet gäller vardag som helg utan undantag.

Droger är en sammanfattande benämning på narkotika, anabola steroider, andra dopingpreparat och berusningsmedel samt vissa läkemedel och kemiska medel. Droger skapar beroende och förändrar både kroppen och sinnet vilket påverkar beteendet och därmed också studie- och arbetsförmågan. Droger är olagligt och alkohol är helt förbjudet på Region Uppsala folkhögskolas område. Vid starka misstankar om påverkan av droger kan skolan be dig att genomföra ett drogtest. Är testet positivt har skolan rätt att avsluta din plats på utbildningen.

För dig som bor på internatet i Wik

För dig som hyr bostad på skolans internat gäller förbud mot alkoholkonsumtion i gemensamma utrymmen och i det internatrum du hyr. Vid brott mot skolans förhållningsregler gällande alkohol och droger har skolan rätt att  säga upp internatplatsen. Alla har skyldighet att agera om missbruk upptäcks eller misstänks. Kontakta skolans kurator om du är orolig för en kurskamrat eller internatboende. Alla samtal med kurator sker under tystnadsplikt om inte annat medges.

Antagning

Under antagningsprocessen får alla sökande information om skolans drogpolicy. För att kunna erbjuda en trygg miljö behöver du ha varit drogfri minst ett år för att kunna börja hos oss. Det ska också ha gått ett år sedan avslutat behandlingshem, SIS-hem och kriminalvård.