Dina rättigheter som studerande

Region Uppsala folkhögskola ska vara en plats där vi möts i ömsesidig respekt för varandras olikheter.

Ansvaret för demokratiska processer och beslut vilar på oss alla. Du har rätt att påverka och få din röst hörd.

På Region Uppsala folkhögskola råder demokrati

Demokrati på Region Uppsala folkhögskola handlar om en öppenhet för dialog och förändring. I varje kurs förs kontinuerliga samtal om innehåll och form. Samtalen är en möjlighet för dig som deltagare att påverka dina studier. Vi strävar efter ett öppet samtalsklimat mellan våra deltagare, skolans personal och rektor. Skolan stödjer att du som studerande organiserar dig tillsammans med de andra studerande på skolan. Du har rätt att själv organisera och kalla till deltagarråd.  

Gör din röst hörd genom studeranderådet 

Minst två gånger per termin hålls ett studeranderåd. Genom studeranderådet kan du ta upp frågor rörande skolan, din utbildning och din arbetsmiljö. Studeranderådet protokollförs och följs upp på kommande möte.

Skyddsombud för studerande

Studier på folkhögskola jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Som deltagare på folkhögskola har du möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på skolan. Du är med och väljer studerandeskyddsombud som företräder
dig som student i frågor som rör din fysiska och psykosociala miljö.

Skolans studerandeskyddsombud får information om aktuella arbetsmiljöfrågor och deltar i skyddsronder. De får utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget.  

Klagomål och konflikter

Frågor som rör konflikter och klagomål tar du upp med mentor eller kursansvarig. Om du som deltagare inte känner dig nöjd med hur skolan hanterat situationen kan du ta upp ditt ärende med skolans rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse. Om du inte är nöjd med hur skolans styrelse hanterar ditt ärende kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR.

För dig som vill veta mer om dina rättigheter som studerande på folkhögskola

Ett bord med böcker och kaffekoppar

Alkohol- och drogpolicy

Förhållningsregler gällande alkohol och droger.
Närbild på en kopparstaty

Kurator

Till kurator kan du som deltagare på Region Uppsala folkhögskola vända dig med frågor som rör ditt mående och din livssituation.
En bok med uppslagna sidor

Frånvaroregler

Vad gäller kring frånvaro? Vad händer om jag blir sjuk under en längre period?
Två pratbubblor

Studeranderättslig standard

Här hittar du Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard.