Försäkring

Läser du en heltidskurs på Region Uppsala folkhögskola är du försäkrad.

Försäkringen gäller för deltagare i regionens skolor på heltid.

Omfattning:

  • Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader som är nödvändiga och skäliga
  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Dödsfallskapital
  • Kristerapi
  • Kläder och glasögon
  • Teknisk utrustning för person med funktionshinder

Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring.

På If Skadeförsäkrings webbplats kan du läsa mer om vad som gäller om du skadat dig.

Ta mig dit!