Frånvaro och delaktighet

Om du antagits till en kurs och tackar ja till din plats innebär det att du accepterar de regler som gäller på skolan, nämligen att din utbildningsplats gäller under förutsättning att du:

 • Följer schemalagd arbetstid.
 • Deltar i de aktiviteter som vi i demokratisk ordning har kommit överens om i arbetsgrupp, kurs- personal- eller studeranderåd.
 • Deltar i olika studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
 • Deltar i arbetsmiljöarbetet.
 • Följer skolans förhållningsregler om alkohol- och drogfrihet.
 • Inte stör studiesituationen för dig själv eller andra. 
 • Inte har mer än 20 procents frånvaro.
 • Betalar terminsavgifter och övriga avgifter för din kurs enligt skolans angivelser.
 • Följer säkerhets- och ordningsföreskrifter.
 • Följer skolans likabehandlingspolicy.
 • Följer skolans nolltolernas mot skadegörelse, hot och våld.