Stödsamtal med kurator

Till kurator kan du som deltagare på Region Uppsala folkhögskola vända dig med frågor som rör ditt mående och din livssituation.

Kurators främsta uppdrag är att genom individuella samtal eller samtal i grupp undanröja eventuella hinder för inlärning och personlig utveckling. Dessa hinder kan handla om bristande självkänsla eller motivation, livskriser, relationsproblematik, ekonomi eller olika typer av funktionsvariationer. Det kan också handla om sorg, oro, ångest, nedstämdhet, depression eller annan psykisk ohälsa.

Hur går det till?

Att träffa kurator för stödsamtal eller kortare psykologisk behandling innebär att få hjälp i ditt eget förändringsarbete. Det kan handla om att kartlägga svårigheter och hitta strategier för att hantera dessa på ett bättre sätt. Det kan också handla om positiv förändring genom ökad kunskap, självinsikt och självmedkänsla.

Kurator förmedlar kontakt med andra stödinsatser i samhället vid behov. 

Som deltagare kan du även träffa kurator i grupp för exempelvis stresshantering, rökavvänjning eller mindfulnessträning.

Hitta på sidan