Huvudman

Region Uppsala folkhögskolas huvudman är Region Uppsala. Vår styrelse är Region Uppsalas kulturnämnd och vi tillhör och drivs av förvaltningen Kultur och bildning. 

Regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen, den regionala kulturplanen och Strategi för Region Uppsala folkhögskola är styrande för Region Uppsala folkhögskolas verksamhet.

Region Uppsala

Region Uppsala är till för dig som bor och verkar inom Uppsala län. Vi arbetar för att regionen ska vara nyskapande, växande och en region för alla med ett syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Vi vill att du ska trivas i länet och vilja bo, arbeta och utvecklas här.

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för frågor inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för dig som invånare.

Läs regeringens proposition Allas kunskap – allas bildning här!

Länk till regeringens proposition

Hitta på sidan