Om Region Uppsala

Region Uppsala är till för dig som bor och verkar inom Uppsala län. Vi arbetar för att regionen ska vara nyskapande, växande och en region för alla med ett syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Vi vill att du ska trivas i länet och vilja bo, arbeta och utvecklas här.

Organisation

Vår organisation består av regionfullmäktige, politiska nämnder och förvaltningar. Läs mer om hur vi är organiserade.

Gå till sidan organisation

Ekonomi och uppföljning

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Läs mer om hur det går till.

Gå till sidan Ekonomi och uppföljning

Har du funderingar kring faktura och fakturaadress?

Samverkanswebben

Inköp och upphandling

Region Uppsala köper varje år varor och tjänster för flera miljarder kronor. Läs mer om upphandling och inköp.

Gå till sidan Upphandling och inköp

Miljö

Vi tar också ansvar för miljön och sätter höga mål för hur vi kan minska vår påverkan på naturen. Läs om hur vi arbetar för att utvecklas och bli bättre.

Gå till sidan Miljö

Säkerhet och beredskap

Region Uppsala ska var en säker och trygg miljö för patienter, medarbetare och för invånarna. Läs om hur vi arbetar med säkerhet och beredskap.

Gå till sidan Säkerhet och beredskap

Bidrag, stöd och stipendier

Läs mer om bidrag, stöd och stipendier.

Gå till sidan Bidrag, stöd och stipendier