Om Region Uppsala

Region Uppsala är till för dig som bor och verkar inom Uppsala län. Vi arbetar för att regionen ska vara nyskapande, växande och en region för alla med ett syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Vi vill att du ska trivas i länet och vilja bo, arbeta och utvecklas här.

Har du funderingar kring faktura och fakturaadress?

Samverkanswebben

Organisation

Vår organisation består av regionfullmäktige, politiska nämnder och förvaltningar. 

Planering och styrning

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare och det är regionplan och budget som styr hur dessa ska användas.

Inköp och upphandling

Region Uppsala köper varje år varor och tjänster för flera miljarder kronor.

Miljö

Vi tar också ansvar för miljön och sätter höga mål för hur vi kan minska vår påverkan på naturen.

Säkerhet och beredskap

Region Uppsala ska var en säker och trygg miljö för patienter, medarbetare och för invånarna.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Stöd och stipendier

Vi har olika typer bidrag som kulturutövare och föreningar med verksamhet i Uppsala län kan söka.

Logotyp och grafisk profil

Region Uppsalas grafiska profil och manual har tagits fram för att underlätta arbetet med att kommunicera visuellt.