Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Om Region Uppsala

Region Uppsala är till för dig som bor och verkar inom Uppsala län. Vi arbetar för att regionen ska vara nyskapande, växande och en region för alla med ett syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Vi vill att du ska trivas i länet och vilja bo, arbeta och utvecklas här.

Organisation

Vår organisation består av regionfullmäktige, politiska nämnder och förvaltningar. 

Ekonomi och uppföljning

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare.

Har du funderingar kring faktura och fakturaadress?

Samverkanswebben

Inköp och upphandling

Region Uppsala köper varje år varor och tjänster för flera miljarder kronor.

Miljö

Vi tar också ansvar för miljön och sätter höga mål för hur vi kan minska vår påverkan på naturen.

Säkerhet och beredskap

Region Uppsala ska var en säker och trygg miljö för patienter, medarbetare och för invånarna.