Våra utbildningar och kurser

Wik
Bild på penslar

Estetiska utbildningar

Läs mer om våra utbildningar inom film och teater, konst och dans. Här hittar du kurser för läsåret 2023/2024. Vi tar emot sena ansökningar till dansprojektåret!
Wik

Tolkutbildningar

Förberedande, grundläggande och fördjupningsutbildningar och kurser inom tolkyrket. Ansökan till grundutbildningen till kontakttolk med start 31 januari 2024 är öppen.
Uppsala och Heby
Glad kille med hörlurar runt nacken och laptop i knäet

Gymnasiebehörighet

På Region Uppsala Folkhögskola kan du läsa in behörighet för gymnasiet. Studietiden varierar mellan 1-3 år beroende på vad du har med dig sedan tidigare.
Tierp

Yrkesutbildningar

Våra yrkesutbildningar ger goda chanser till jobb och riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål.
Heby, Tierp och Uppsala

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kursen riktar sig till dig som är inskriven på arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.
Uppsala
Persons händer på linjerat block med penna i en hand

Enstaka ämne - engelska/matematik

Läs in engelska: behörighet 5, 6 eller 7, eller matematik: 1b eller 2b (enl Gy 2011).
Uppsala och Wik

Kurser och utbildningar i svenska för dig med annat förstaspråk

Kurser i svenska för dig som kanske har varit i Sverige ett tag eller för dig som är helt ny i Sverige.