Tolkutbildningar

På den här sidan hittar du Region Uppsala folkhögskolas utbildningar och kurser inom tolkyrket.

Validering

WIK. Är du aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, kan du validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen hos oss.
Två personer med slöja sitter vid ett bord

Grundutbildning till kontakttolk VT 2023

WIK. Vårens grundutbildning till kontakttolk startar den 25 januari 2023. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser kursen är berättigad till studiemedel från CSN. Sista ansökningsdag 20 november 2022.

Förberedelsekurs för Kammarkollegiets muntliga auktorisationsprov i arabiska

WIK. Planerar du att göra Kammarkollegiets muntliga auktorisationsprov i arabiska? Gå en förberedelsekurs hos oss 30 september - 2 oktober.

Trafikkunskap för tolkar 7-9 oktober

WIK. Är du verksam tolk och vill få grundläggande och fördjupande realia- och terminologikunskaper inom ämnet trafikkunskap är det här kursen för dig.

Förberedelsekurs inför Kammarkollegiets allmänna språkfärdighetsprov

WIK. Den här helgkursen riktar sig till dig som vill ha hjälp med förberedelser inför allmänna språkfärdighetsprovet i den skriftliga delen av Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT). Kursen pågår 28-30 oktober.

Hjärt- och kärlsjukdomar 2-4 december

WIK. Är du verksam tolk och vill öka din kompetens att tolka inom området hjärt- och kärlsjukdomar - då är det här kursen för dig!

Extrainsatt tolkutbildning i ukrainska

WIK. Vill du bli tolk i ukrainska? Nu kan du som redan behärskar svenska och ukrainska gå en terminslång kontakttolkutbildning hos oss på Region Uppsala folkhögskola. Utbildningen startar 10 augusti. Sista ansökningsdag 30 juni.
Två leende personer står framför en bokhylla och håller i böcker

Grundutbildning till kontakttolk höstterminen 2022

WIK. Höstens grundutbildning till kontakttolk startar den 31 augusti 2022. Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser kursen är berättigad till studiemedel från CSN. Sista ansökningsdag 31 maj 2022.

Yrkeshögskoleutbildning - Kontakttolk

WIK. Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Utbildningen är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Ansökan till höstens kursstart öppnar 1 februari 2022. Sista ansökningsdag 30 april 2022.