Tolkutbildningar

På den här sidan hittar du Region Uppsala folkhögskolas utbildningar och kurser inom tolkyrket.

wik och distans
Nio personer har ansiktena mot varandra i en ring

Grundutbildning till kontakttolk HT 24

Är du flerspråkig – utbilda dig till tolk hos oss! Utbildningen är på ett år och ges på distans, halvfart (50 procent). Du som läser kursen är berättigad till studiemedel från CSN. Sök senast 30 april!
wik
Foto av lagböcker och en domarklubba.

Fördjupningskurs i straffrätt VT 24

En fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk. Vi träffas under tre kurshelger på Wik med start den 15 mars 2024. Välkommen!
wik

Fördjupningskurs – Tolkning av idiomatiska uttryck i svenskan VT 24

Öka dina kunskaper om vardagligt tal- och skriftspråk. Fortbildningskurs för grundutbildade och verksamma tolkar. Kursen är uppdelad på två kurshelger och ges på plats på Wik. Sök senast 6 maj.
Wik

Validering

Är du aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, kan du validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen hos oss.

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Tazhan Kader

lärare/tolkkursadministratör

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör