Tolkutbildningar

På den här sidan hittar du Region Uppsala folkhögskolas utbildningar och kurser inom tolkyrket.

wik och distans
Nio personer har ansiktena mot varandra i en ring

Grundutbildning till kontakttolk HT 24

Är du flerspråkig – utbilda dig till tolk hos oss! Vi tar emot sena ansökningar för dig som söker utbildningen i tolkspråk ukrainska, polska, engelska, lettiska och persiska.
Wik

Validering

Är du aktiv och registrerad tolk, men inte gått grundutbildningen till kontakttolk, kan du validera dina kunskaper och färdigheter mot grundutbildningen hos oss.
wik
Foto av lagböcker och en domarklubba.

Fördjupningskurs i straffrätt VT 24

En fördjupningskurs i straffrätt för dig som tolk. Vi träffas under tre kurshelger på Wik med start den 15 mars 2024. Välkommen!
wik

Fördjupningskurs – Tolkning av idiomatiska uttryck i svenskan VT 24

Öka dina kunskaper om vardagligt tal- och skriftspråk. Fortbildningskurs för grundutbildade och verksamma tolkar. Kursen är uppdelad på två kurshelger och ges på plats på Wik. Sök senast 6 maj.
Wik

Preparandkurs AT HT 24

Förbered dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov till tolk! Preparandkurs AT är till för dig som är tolk och vill genomföra Kammarkollegiets auktorisationsprov till allmän tolk (AT). Sista ansökningsdag 28 maj.
Bok med utfällda blad.

Fördjupningskurs i uttal och prosodi HT 24

Fortbildningskurs för dig som är utbildad tolk och vill förbättra din svenska med fokus på uttal och prosodi. Kursstart 8 november. Sök senast 1 oktober!

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Tazhan Kader

lärare/tolkkursadministratör

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör