Enstaka ämne

Uppsala
Persons händer på linjerat block med penna i en hand

Enstaka ämne - matematik

Läs in matematik: 1b eller 2b (enl Gy 2011).
Uppsala
Persons händer på linjerat block med penna i en hand

Enstaka ämne - engelska

Läs in engelska: behörighet 5, 6 eller 7. Är endast möjligt att söka för tidigare deltagare på folkhögskolan.

Kontakt

Frida Gustafsson

Skolsekreterare