Kursplan

Här kan du läsa kursplanen för Region Uppsala folkhögskolas ettåriga utbildning Film och Skådespeleri.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill:

  • Berätta och få verktyg att förmedla berättelser
  • Upptäcka sin egen kreativa väg mellan kroppsuttryck och uttryck genom rörliga bilder
  • Som vill växa som konstnär och som människa

Övergripande mål

Målet med utbildningen är att lyfta deltagarnas berättande genom film och teater och ge en grund fortsatta fördjupande studier inom film och teater. Under ett år på heltid, får deltagarna lära sig flera olika tekniker för att gestalta sina berättelser genom film och teater.

Kunskapsmål

Deltagarna kommer under året att utveckla:

  • Förståelse för konstnärliga gestaltningsprocesser inom film och teater.
  • Teoretiska och praktiska kunskaper inom film (Kamera, ljud, ljus, redigering, manusskrivning, regi, produktion)
  • Teoretisk och praktisk kunskap inom drama och teater (röst, kroppsspråk, dans, manusarbete, produktion)
  • Förståelse för andra människor genom att lyssna och samarbeta, delta i kollektiva arbetsmetoder.

Efter utbildningen ska deltagarna ha grundläggande praktisk och teoretisk kunskap om hela processen i en filmproduktion och i en teaterföreställning. De ska ha kunskap om sina egna kreativa processer och ett mål för framtiden. De kommer att ha arbetsprover med sig från utbildningen för ansökan till vidare studier.

Arbetsformer

Lärarna anger kursens ram, leder arbetet, instruerar och handleder. Deltagarna ges utrymme att påverka genom motivation och initiativ inom ramen för kunskapsmålen. Undervisning sker i stor grupp (alla deltagare), i mindre grupper samt individuellt. Självständigt eget arbete ingår också. I arbetet, stävar vi efter att de studerande tar både individuellt och kollektivt ansvar.

Kontakt

Kajsa Bilius

Kursansvarig Film och skådespeleri/lärare

Dani Kouyate

Kursansvarig Film och skådespeleri/lärare