Kursplan Allmän kurs grundnivå

Du får möjlighet att läsa in grundskoleämnen i lugn takt, i en mindre grupp med mycket lärarstöd. I vissa fall kan du även börja läsa in gymnasiebehörigheter. Kursen kan ge dig grundskolekompetens och behörighet att studera vidare på gymnasienivå.

Mål för utbildningen

Kursen ger dig möjlighet att vidga dina perspektiv och stärka ditt självförtroende tillsammans med andra. Du kommer att få nya insikter om dig själv och andra, om vårt samhälle och om världen. Under trygga omständigheter får du möjlighet att förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Kursen har särskilt fokus på att vi ska må bra tillsammans och växa som människor.

Ämnen och teman

Grundskolekompetens innebär att man har godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska. Därför lägger vi särskilt fokus vid dessa ämnen. Vi integrerar ofta ämnena med varandra i teman. I kursen ingår ofta olika studiebesök som är intressanta och berikande för deltagarna. Vi deltar också i skolgemensamma aktiviteter såsom konserter, teaterbesök samt tema- och friluftsdagar.

De behörigheter du kan läsa är:

  • Matematik grund (möjlighet att läsa även på gy-nivå)
  • Engelska grund (möjlighet att läsa även på gy-nivå)
  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Samhällskunskap grund

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs grundnivå på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på gymnasienivå på folkhögskola eller Komvux.

Vem kan söka?

För att börja studera Allmän kurs grundnivå måste du fylla 18 år under kalenderåret.  Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder, behöver du vara klar med SFI-C eller ha motsvarande kunskaper.

Ansökan och antagningsvillkor

Antagningen sker löpande, du har med andra ord störst chans att bli antagen ju tidigare du söker. Antagningsperioden pågår från 1 januari till 15 maj för ansökan till höstterminen och från 15 oktober till 30 november för ansökan till vårterminen. Ansökan till vårterminen öppnas bara om det finns platser över. För både höstterminen och vårterminen kan ansökan stänga tidigare om kursplatserna är fyllda. 

Till din ansökan behöver du bifoga betyg från tidigare utbildningar. Du skall även bifoga personbevis för studier som beställs från Skatteverket.se samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men vi vill att du skriver några rader om varför du vill gå den här kursen. Du behöver också uppge två referenspersoner med kontaktuppgifter. 

Intyg efter avslutad utbildning

När du slutar kursen får du ett intyg över de behörigheter du tagit. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom folkhögskola och övrig vuxenutbildning.

Kostnadsfri utbildning

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje läsår. Avgiften täcker studiematerial, studiebesök, försäkring mm. Det aktuella beloppet hittar du på vår hemsida.

Alla allmänna kurser på Region Uppsala folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. För mer information, se Centrala studiestödsnämndens hemsida, csn.se.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola Uppsala

Jan Brauners väg 3 Uppsala