Kursplan allmän kurs gymnasiebehörighet

Allmän kurs, gymnasienivå vänder sig till dig som saknar gymnasieutbildning. Du kan få behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. Beroende på dina förkunskaper eller behov studerar du ett, två eller tre år. Att studera på folkhögskola innebär stora möjligheter att anpassa utbildningen efter din förmåga och ditt sätt att lära dig

Mål för utbildningen 

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet. 

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola eller universitet 
 • God studievana inför högre studier 
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra 
 • Stärkt självkänsla och självförtroende 
 • Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar 

Ämnen och teman

Du studerar främst de ämnen som ger grundläggande behörighet till studier på högskolenivå. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt. 

Vi integrerar ofta ämnena med varandra i teman, ibland individuellt och ibland i grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte i studierummet är en viktig del av arbetet. Stor vikt läggs vid ditt eget kunskapssökande och dina egna reflektioner.  

I studierna ingår källkritik, studieteknik, informationsteknik, muntlig och skriftlig framställning. 

I kursen ingår ofta olika studiebesök som är intressanta och berikande för deltagarna. Vi deltar också i skolgemensamma aktiviteter såsom konserter, teaterbesök samt tema- och friluftsdagar. 

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden: 

 • Svenska 1 – 3
 • Matematik 1 – 5
 • Engelska 5 – 7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1 

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har.

Vem kan söka?

För att börja studera Allmän kurs, gymnasienivå måste du fylla 18 år under kalenderåret.  

Ansökan och antagningsvillkor

Antagningen sker löpande, du har med andra ord störst chans att bli antagen ju tidigare du söker. Antagningsperioden pågår från 1 januari till 15 maj för ansökan till höstterminen och från 15 oktober till 30 november för ansökan till vårterminen. Ansökan till vårterminen öppnas bara om det finns platser över. För både höstterminen och vårterminen kan ansökan stänga tidigare om kursplatserna är fyllda. 

Till din ansökan behöver du bifoga betyg från tidigare utbildningar. Du skall även bifoga personbevis för studier som beställs från Skatteverket.se samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men vi vill att du skriver några rader om varför du vill gå den här kursen. Du behöver också uppge två referenspersoner med kontaktuppgifter. 

Intyg efter avslutad utbildning

När du slutar kursen får du ett intyg över de behörigheter du tagit. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom yrkeshögskola eller universitet. Du får också ett omdöme som används i urvalet till studieplats för högre studier. 

Kostnadsfri utbildning

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje läsår. Avgiften täcker studiematerial, studiebesök, försäkring mm. Det aktuella beloppet hittar du på vår hemsida. 

Alla allmänna kurser på Region Uppsala folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning för hur många veckor du kan studera med studiemedel. Har du studerat tidigare bör du kontrollera hur många veckor du har kvar att använda. För mer information, se Centrala studiestödsnämndens hemsida, csn.se. 

 

Kontakt