Om antagning

När vi har tagit emot din ansökan så går vi igenom ett antal steg. Du mottar slutligen ett antagningsbesked från oss. Om du har antagits till den kurs eller utbildning som du har sökt så mottar du ett välkomstbrev i slutet av sommaren eller strax innan jul, beroende på vilken termin du har sökt till.

Ansökningstid

Din ansökan ska vara hos oss senast den 15 maj för ansökan till höstterminen. För ansökan till vårterminen ska din ansökan vara hos oss senast den 30 november. Om det finns platser över tittar vi också på ansökningar som kommit in senare.

Intervju

Efter att vi fått din ansökan kommer du att kallas till en intervju. Intervjun är till för att du ska få veta vilka studier vi kan erbjuda dig och hur vi arbetar. Samtidigt får vi veta något mer om dig, om din studiemotivation och vilka dina mål med studierna är.

Krav på drogfrihet

Om du har haft ett drogmissbruk måste du ha varit drog-/alkoholfri under minst ett år innan vi har möjlighet att anta dig.

Urval av sökande

När vi antar prioriterar vi den sökande som:

 • Inte har fullföljt eller fullgjort tidigare studier.
 • Kan studera och fungera i grupp.
 • Kan bedriva heltidsstudier.

Gruppsammansättning

Efter antagningen gör vi en gruppsammansättning. Vi strävar efter att skapa fungerande studiegrupper utifrån:

 • Ålder.
 • Kön.
 • Livserfarenhet.
 • Studiebakgrund.

Riktmärken är blandade åldrar och bakgrund samt så jämn könsfördelning som möjligt.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas till dig som en pdf via e-post före midsommar. Om du antagits säger du ja till din plats genom att signera pdf:en med bank-id och mejla den till oss. Detta innebär samtidigt att du accepterar de regler som finns med i brevet och som gäller på skolan, nämligen att du:

 • Har lämnat in efterfrågade handlingar (exempelvis betyg, personbevis, arbetsgivarintyg).
 • Följer schemalagd arbetstid.
 • Deltar i de aktiviteter som i demokratisk ordning avtalats i arbetsgrupp, kursråd eller på personalmöte.
 • Deltar i olika studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
 • Följer skolans policy om drogfrihet (gäller även alkohol).
 • Inte stör studiesituationen för dig själv eller andra.
 • Gör en inbetalning av kursavgiften på 1800/1200/600 kronor beroende på kurstyp.

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift (se respektive kursbeskrivning) som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och deltagarförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Välkomstbrev

I mitten av augusti får du som blivit antagen ett välkomstbrev med schema för första studieveckan. För antagning till vårterminen får du ett välkomstbrev i mitten av december.