Yrkesutbildning - lokalvård och svenska

Utbildningen är en 40 veckor särskild kurs  i lokalvård med fokus på svenska, motsvarande behörighet Svenska som andraspråk grundläggande (SVA Grund). Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att erbjudas en certifiering för SRY:s yrkesbevis eller PRYL.

Förkunskaper

Förkunskaper, för målgruppen nyanlända krävs svenska på en sådan nivå att man kan tillgodogöra sig utbildningen (motsvarande minst SFI C-nivå eller SFI D-nivå).

Plats

Under två terminer läser du på heltid i Region Uppsala folkhögskolas lokaler på Högbergsskolan i Tierp.

Kursdatum

Läsåret 2021-2022

Hösttermin: 2022-08-22 - 2022-12-20

Vårtermin: 2023-01-09 - 2023-06-09

Läsåret 2022-2023

Hösttermin: 2023-08-21 - 2023-12-20

Vårtermin: 2024-01

Kursupplägg

Förberedande utbildning

Kursen börjar med förberedande utbildning, 1–4 veckor med information om städbranschen, kunskapstester och studiebesök.

Yrkesutbildningen

Därefter följer blocket Yrkesutbildningen som innehåller en  arbetsmarknadsutbildning med arbetsteknik, metodik, arbetsplanering.

Genomgång av städredskap: 

 • Manuella och de vanligaste städmaskinerna/redskapen samt tillbehör.
 • Deras funktion och användningsområde.
 • Skötsel och hantering.
 • Skydds- och säkerhetsbestämmelser, elsäkerhet.

Genomgång av städmetoder:

 • Dagliga och periodiska.
 • Teoretisk och praktisk utbildning i ergonomi.
 • Inställning av redskap.
 • Lyftteknik.
 • Stresshantering.

Kemi och teknik på arbetet

Nästa undervisningsblock behandlar:

 • Materialkännedom; golv- och inredningsmaterial, lämplig skötsel, behandling med polish, vax och olja.
 • Arbetsmiljö, arbetsmiljölagstiftningen, miljölagstiftning, arbetsgivarens/arbetstagarens rättigheter/skyldigheter gällande miljön, miljöpolicy, kemikaliehantering.
 • Service/kvalitet/kundbemötande, begreppen service/kvalitet och begreppen kunskap, hänsyn, servicevilja, ansvar, konkreta exempel på ovanstående begrepp samt faktorer som påverkar kvalitetsnivån.
 • Organisation och ekonomi inom olika städföretag/organisationer, grundläggande ekonomiska termer samt kostnader som kan uppstå vid felaktig städning.

Datakurs

Utbildningen innehåller en grundläggande datautbildning i syfte att kunna skriva ansökan och söka lediga jobb via Internet på egen hand.

Praktik

Under utbildningen kommer du att ha fyra veckors företagspraktik på hösten och fyra veckors praktik på våren.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2000 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Ansökan

Ansökan till läsåret 23/24 öppnar den 1 januari. 

Ansökan Särskild kurs Lokalvård

Länk till ansökan

Här ser du vad du behöver bifoga till din ansökan.

Hjälp med ansökan

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Tierp

E-post: rufhsk.tierp@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06