Lokalvård med svenska – Yrkesutbildning

Utbildningen är en 40 veckor särskild kurs  i lokalvård med fokus på svenska, motsvarande behörighet Svenska som andraspråk grundläggande (SVA Grund). Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att erbjudas en certifiering för SRY:s yrkesbevis.

Förkunskaper

Förkunskaper, för målgruppen nyanlända krävs svenska på en sådan nivå att man kan tillgodogöra sig utbildningen (motsvarande minst SFI C-nivå eller SFI D-nivå).

Plats

Under två terminer läser du på heltid i Region Uppsala folkhögskolas lokaler på Högbergsskolan i Tierp.

Kursupplägg

Förberedande utbildning

Kursen börjar med förberedande utbildning, 1–4 veckor med information om städbranschen, kursupplägg samt vad som förväntas av dig som deltagare på folkhögskolan.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen innehåller en  arbetsmarknadsutbildning med arbetsteknik, metodik och arbetsplanering.

Genomgång av

 • service och bemötande
 • organisation och ekonomi
 • ergonomi och arbetsmiljö
 • städningens grunder
 • kemikalieprodukter
 • redskap och maskiner
 • golv- och inredningsmaterial
 • hållbarhet och miljöfrågor inklusive återvinning, energieffektivitet och val av miljövänliga produkter

Praktiska övningar

Du får lära dig städteknik och användning av städutrustning genom att utföra verkliga städuppgifter.

SRY-prov

Du har under året möjlighet att göra SRY-prov och få SRY-yrkesbevis inom städ och service.

Svenska

Kursen fokuserar på språk och terminologi som är relevant för branschen.

Genomgång av

 • grammatik och ordförråd som är relevanta för yrket.
 • kommunikationssituationer som kan förekomma på arbetsplatsen.
 • terminologi som används inom lokalvård, såsom namn på städutrustning, kemikalier, ytor och material.
 • arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • arbetsrelaterade kommunikationsfärdigheter.

Samhällskunskap

Under kursen får du kunskap om samhället och dess struktur, regler och lagar. Vi lyfter också aktuella händelser, högtider och speciella dagar.

Datakurs

Utbildningen innehåller en grundläggande datautbildning. Du får utbildning i vår lärplattform Google Workspace och har tillgång till digitala övningar för självstudier.

Målet är att du självständigt ska kunna skriva ansökan och söka lediga jobb på nätet.  Du ska också få kunskap om de digitala kunskaper som behövs på en arbetsplats inom lokalvården.

Praktik

Under utbildningen kommer du att ha fyra veckors företagspraktik på hösten och fyra veckors praktik på våren. 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2000 kronor per läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer. Utbildningen kan göra dig berättigad till CSN. 

Kursdatum

Läsåret 2023-2024

Höstterminen: 2023-08-21 - 2023-12-20

Vårterminen: 2024-01-08 - 2024-06-07

Läsåret 2024-2025

Höstterminen: 2024-08-19 – 2024-12-20

Vårterminen: 2025-01-07 – 2025-05-30

Ansökan

Ansökan till höstterminen är öppen från 1 januari till 15 maj. Antagning sker löpande, så ansökan stänger tidigare om kursen blir fullsatt. Har du skyddad identitet ska du ringa och få hjälp med din ansökan. Se telefonnummer under Kontakt.

Sök yrkesutbildning i lokalvård.

Länk till ansökan

Studiemedel med CSN

Om du går en utbildning på Region Uppsala folkhögskola på minst halvtid kan du ha rätt till studiemedel och studielån från CSN.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Tierp

E-post: rufhsk.tierp@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06