Länkar till andra webbplatser

Här tipsar SUF-Kunskapscentrum om länkar till andra webbplatser.

SUF-KC tipsar om länkar till andra webbplatser

ADDitude - En engelskspråkig kunskapssida om ADHD och andra kognitiva funktionsnedsättningar (additudemag.com).

Adhd center - Infomaterial om adhd (habilitering.se).

Adhd center - Material att ladda ner (habilitering.se).

Attention - Riksförbund för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (attention.se).

Bräcke projekt TrUSt - Trygghet Ur Stöd (www.brackediakoni.se/trust).

FKS - Föreningen för kognitivt stöd (fks.org.se).

FUB - Riksförbundet barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (fub.se).

Funka olika - Om stress i utmanat föräldraskap i podden Funka olika (habilitering.se).

Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se).

Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv (asdforalder.se).

Föräldrar med adhd (attention.se)

Föräldrar på avstånd - ett stödmaterial (goteborgsregionen.se).

Infoteket om funktionshinder (regionuppsala.se).

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa (kompetenscentrumpsykiskohalsa.se).

Kunskapsguiden - För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg (kunskapsguiden.se).

MFD - Rapport - Föräldraskap och funktionsnedsättning (pdf).

MFoF - Föräldrar och barn med funktionsnedsättning (mfof.se).

Mitt Vuxenliv - Livskunskap (mittvuxenliv.se). 

NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se).

TRIS - Tjejers Rätt i Samhället (tris.se).

UMO - Information för unga om kroppen, funktionsvariation, relationer och föräldraskap (umo.se).

Våga berätta - För barn (vaga-beratta.1177.se).