Vi som arbetar på SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrums fem personal.

Sandra Melander, Gunnel Janeslätt, Lydia Springer, Laila Stolpe och Agnetha Hammerin.

Agnetha Hammerin
Verksamhetschef, socionom, Msc evaluation
Tel: 072-555 43 94
E-post

Gunnel Janeslätt
Med. dr, leg arbetsterapeut/PhD
Tel: 018-611 88 04
E-post

Sandra Melander
Metodutvecklare, kognitions- och beteendevetare, Msc psykologi 
Tel: 018-611 67 90, 070-611 13 46
E-post

Lydia Springer
Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi
Tel: 018-611 67 44, 070-611 28 76
E-post

Laila Stolpe
Informatör, kommunikatör
Tel: 018-611 67 92, 070-6016031
E-post

SUF-Kunskapscentrum

Besöksadress: S:t Johannesgatan 28 J, Uppsala