Film

Filmen Göra Skillnad

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn berättar om stöd som gör skillnad för dem. Filmen är producerad av SUF-Kunskapscentrum 2019.

Göra skillnad

Filmade barnböcker

SUF-Kunskapscentrum har tillsammans med Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala, producerat två barnböcker om hur vardagen kan se ut när en förälder har kognitiva svårigheter. I varje barnbok finns också råd till barnen om vad de kan göra om de känner sig oroliga för sina föräldrar. Böckerna kan beställas från Infoteket om funktionshinder och finns nu också som film.

Linus mamma

Wilmas mamma har ADHD

Observera: Numera används begreppet intellektuell funktionsnedsättning istället för utvecklingsstörning.