Film

Film Göra skillnad

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn berättar om stöd som gör skillnad för dem. Filmen är producerad av SUF-Kunskapscentrum 2019.

Filmer barnböcker

SUF-Kunskapscentrum har tillsammans med Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala, producerat två barnböcker om hur vardagen kan se ut när en förälder har kognitiva svårigheter.

Böckerna heter Linus mamma har intellektuell funktionsnedsättning samt Wilmas mamma har ADHD.

I varje barnbok finns råd till barnen om vad de kan göra om de känner sig oroliga för sina föräldrar. Böckerna finns som film men kan även beställas från Infoteket om funktionshinder.

Filmade föreläsningar

Sandra Melander från SUF-kunskapscentrum föreläser om Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, tidigt stöd och samverkan på webbinariet Oro för väntat barn som arrangerades 200910 av Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Västkom, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Västra Götalandsregionen.

Film om att låna babysimulator

Filmen ”Att bli förälder” skapades 2013 till en Filmfestival som hölls på folkhögskolan i Mora. Den var ett gemensamt bidrag från SUF Kunskapscentrum, Region Uppsala och Högbergsskolan i Tierp. Filmfestivalen hölls inom ramen för ett EU-projekt iLearn med projektledare Kerstin Gatu. Filmfestivalen genomfördes av deltagare på distanskursen "Anpassad IT i vardagen" för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

I filmen berättar elever om hur det är att låna en babysimulator och en lärare berättar om erfarenheter av att använda babysimulator i skolan.

Föreläsningar från SUF-Konferenser

Är du yrkesverksam inom Uppsala län så har du nu möjlighet att ta del av inspelade föreläsningar från flera SUF-konferenser. 

På SUF-Konferens 2021 deltog en mamma med sin film Ingen rädsla behövs för att prata om autism (Öppnas i YouTube).