Film

Film Göra skillnad

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn berättar om stöd som gör skillnad för dem. Filmen är producerad av SUF-Kunskapscentrum 2019.

Filmer barnböcker

SUF-Kunskapscentrum har tillsammans med Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala, producerat två barnböcker om hur vardagen kan se ut när en förälder har kognitiva svårigheter.

Böckerna heter Linus mamma har en utvecklingsstörning samt Wilmas mamma har ADHD.

I varje barnbok finns råd till barnen om vad de kan göra om de känner sig oroliga för sina föräldrar. Böckerna finns som film men kan även beställas från Infoteket om funktionshinder.

Observera: Numera används begreppet intellektuell funktionsnedsättning istället för utvecklingsstörning.

Filmade föreläsningar

Sandra Melander från SUF-kunskapscentrum föreläser om Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, tidigt stöd och samverkan på webbinariet Oro för väntat barn som arrangerades 200910 av Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Västkom, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Västra Götalandsregionen.