Toolkit

Toolkit Barn - Vet jag vad det innebär? är ett manualbaserat samtalsmaterial som syftar till att konkretisera vad ett föräldraskap innebär. Det omfattar livsområdena Pengar, Tid, Bostad, Relationer och Färdigheter. Materialet bygger på att urskilja förändringar mellan den nuvarande livssituationen och livssituationen med barn.

Framsida Toolkit.