Pågående projekt

Våra pågående projekt för att utveckla Uppsala län.

Kompetensförsörjning

Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala

I ESF-projektet samverkar vi med åtta delprojekt för att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar i Uppsala län.
Kompetensförsörjning

Tidiga insatser i samverkan i Region Uppsala

Projektet arbetar för att individer som är nya i Sverige ska få en förbättrad etablering på arbetsmarknaden och i samhället.