Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala

I ESF-projektet ISA – insatser i samverkan för unga i Region Uppsala samverkar vi med åtta delprojekt för att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar i Uppsala län.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar i Uppsala län är alltför hög. Projektet ska genomföra åtgärder för att motverka skolavhopp, förbättra skolresultaten och öka samverkan mellan målgruppens relevanta aktörer i länet. 

Om projektet ISA

I projekt ISA har vi gått samman med åtta delprojekt: Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun utbildningsförvaltningen, Älvkarleby kommun samt Samordningsförbundet i Uppsala län.

Projektet arbetar med olika aktiviteter: förebyggande, uppsökande, motiverande, kunskapshöjande och aktiviteter för samverkan. Fokus ligger på organisationer och aktiviteter som ska utveckla och främja samverkan i regionen. Projektets styrka ligger i att många aktörer samverkar.

Målgrupp

Projektets målgrupp är unga kvinnor, unga män och unga med annan könstillhörighet i åldrarna 13–29 år som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller återgå till studier eller arbete. Olika delprojekt har olika målgrupper beroende på vilket fokusområde de har.

  • Heby kommun: 16–29 år.
  • Håbo kommun: 16–29 år.
  • Knivsta kommun: 13–19 år.
  • Tierp kommun: 20–29 år.
  • Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen: 20–29 år.
  • Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen: 16–20 år.
  • Älvkarleby kommun: 13–16 år.

Samordningsförbundet i Uppsala län har till skillnad från kommunerna inga deltagare. De ska i stället utveckla metoden SMAIL, skattning mot arbete i länet, så att den fungerar att använda på projektets yngre målgrupp.

Fakta om projektet

Logga-EU-medfinansieras-av-europeiska-unionen.png

Region Uppsala är projektägare och finansieras genom ESF och POA2. Projektet genomförs 31 mars 2023 till 30 mars 2026. Antalet deltagare är 1 883 personer. Total budget är 75 513 195 kronor, medfinansiering 34 736 085 kronor och med bidrag från EU 40 777 110 kronor.

 

 

Kontakt

eu_projekt@regionuppsala.se

Skicka ett mejl till oss om du vill komma i kontakt med någon i de andra delområden som ingår i projektet.