Forskning och innovation

För att förbättra hälsa och livskvaliteten för alla som bor i vårt län är det viktigt för oss att satsa på forskning. Det är genom nya upptäckter och kunskap som vi kan utvecklas. Därför har klinisk forskning ett stort fokus inom Region Uppsala.

Fördjupa dig

Unga labbassistenter i samtal i labb

Forskning i den nära vården

För dig som ska genomföra forskningsstudier inom den offentliga primärvården och habilitering, eller vill veta få mer kunskap om forskningen i den nära vården.
Kollegor sätter upp post-its på tavla

Forskning och utveckling socialtjänst

För dig som arbetar inom socialtjänsten eller angränsande vård finns en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-socialtjänst.
Två personer står upp och samtalar med varandra

Region Uppsala innovation

För dig som är innovatör eller företag och vill utveckla och utvärdera idéer och prototyper som kan vara till nytta för hälso- och sjukvården.

Medicinska biblioteket