Forskning i den nära vården, primärvården och habilitering

Forskningen som bedrivs inom offentlig primärvård och habilitering i Uppsala sker i samarbete med Uppsala universitet och kräver godkännanden från förvaltning och enskilda verksamheter. Vi talar om för dig hur du går till väga.

För att få bedriva forskning i den offentliga primärvården i Uppsala behöver du först få ett godkännande av chef för forskning, utbildning och utvecklingsavdelningen vid förvaltning Nära vård och hälsa (förvaltningen för offentlig primärvård). Det krävs att du har godkännandet på plats innan studierna får genomföras, och innan du tar kontakt med vårdcentraler, it-avdelning eller anställda. 

Se bild av hela processen för godkännande och uppföljning av forskningsstudier inom offentlig primärvård (Nära vård och hälsa)

Ansök om godkännande av ny studie

Du ansöker om godkännande och registrering av nya studier från chef vid forskning, utbildning och utvecklingsavdelningen via ett verktyg som heter Researchweb CRIS. Här skickar du in din ansökan ihop med en projektplan och godkänd etikansökan. Etikansökan gör du hos Etikprövningsmyndigheten.

Till din hjälp för hur du ansöker om godkännande i Researchweb CRIS finns instruktioner för registrering av nya studier (pdf).

Ansök om godkännande av forskningsstudier.

Till Researchweb CRIS

FoUU-talks – våra digitala föreläsningar

FoUU-Talks är digitala föreläsningar som sprider kunskap på ett populärvetenskapligt sätt. Föreläsningarna handlar om förvaltningen Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning. Vi har med inbjudna gäster utifrån som berättar mer om aktuella ämnen.

Varje år delar vi ut cirka 9 miljoner kronor för att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt i den nära vården.

Läs mer och ansök om FoU-medel

Kontakt

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare

Lena Ring

Slutat

Sören Spörndly-Nees

Gruppchef och vetenskaplig handledare