Kompetensförsörjning

Tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd hör ihop. Därför är kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv viktiga frågor regionalt.

Text från regionuppsala.se:

Vårt uppdrag är att organisera och sätta upp mål för arbetet med regional kompetensförsörjning. Det gör vi i samverkan med andra som är berörda. En god kompetensförsörjning är avgörande för länets arbetsgivare, invånare och för den regionala tillväxten.

En bra matchning mellan tillgång på utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens är avgörande för regional tillväxt och konkurrenskraft i framtiden.

De viktigaste drivkrafterna för förändringar som digitalisering, robotisering, globalisering och det gröna skiftet ställer nya krav på kompetens inom både den privata och den offentliga sektorn. Genom ett långsiktigt och systematiskt samarbete kan vi snabbare ställa om för att möta de nya behov som dyker upp.

Pågående projekt inom kompetensförsörjning

Avslutade projekt

Kontakt

Kim Scharafinski

Strateg regional kompetensförsörjning