Våra utbildningar och kurser

På Region Uppsala folkhögskola på Wik kan du läsa flera olika typer av utbildningar och kortare kurser inom områdena kultur, språk, hälsa och natur. På den här sidan hittar du aktuella utbildningar och kurser för läsåret 2021-2022.

Coronaanpassat arbetssätt

Region Uppsala folkhögskola kommer inför läsåret 2020–2021 följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att återgå till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisningen upphör och att verksamheten bedrivs som vanligt i skolans lokaler, men med stor försiktighet för att förhindra smittspridning av luftvägsinfektioner som covid-19. Läs mer om skolans coronanspassade arbetssätt under rubriken För kursdeltagare, som du hittar på skolans startsida.

Omdömen och intyg

På folkhögskolan sätts inga betyg. Istället får du som studerar på våra estetiska kurserna ett intyg efter avslutad utbildning, du som studerar till kontakttolk på vår grunutbildning får ett utbildningsbevis och du som studerar på vår yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk får efter avslutad utbildning en yrkeshögskoleexamen.

UNGA SKAPAR

Är du nyfiken på skådespeleriets och teaterns värld, brinner för dans eller vill utveckla ditt skrivande - välkommen till årets höstlovskurser på Wik för dig mellan 15-21 år!

Tolkutbildningar

På den här sidan hittar du Region Uppsala folkhögskolas utbildningar och kurser inom tolkyrket.

Kortkurser

Region Uppsala folkhögskola håller helg- och kortkurser inom estetiska ämnen, hälsa, natur och språk. Läs mer om kommande kurser här.

TSS - Tecken som stöd

TSS - Tecken som stöd är för dig som har en förvärvad hörselskada. Dina anhöriga är välkomna att delta i utbildningen. Tillsammans lär ni er Tecken Som Stöd (TSS) för att få kunskap i att kommunicera med varandra.

Personlig assistent

Längtar du efter att få göra skillnad? Sök vår utbildning till personlig assistent där du arbetar med personer som har omfattande funktionsnedsättning. Utbildningen ger goda chanser till jobb och riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursstart 23 augusti.

Fortbildningskurser för kulturskapare

Våra fortbildningskurser för kulturskapare är ett samarbete mellan Region Uppsala folkhögskola och Kulturutveckling, Region Uppsala, och riktar sig till dig som professionellt verksam kulturskapare inom olika kulturområden. Läs mer om kommande kurser här.

Kontakttolk - Yrkeshögskoleutbildning

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Utbildningen är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Vi är klara med antagningsarbetet inför yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk med start 22 mars 2021. Kursen är fullsatt och vi ser fram emot utbildningsstart. Ansökan till nästa utbildning med start hösten 2022 öppnar i maj 2022.

Naturlivskurser

Vill du lära dig mer om naturen och hur du kan leva närmare den? Läs mer om våra naturlivskurser här.

Estetiska utbildningar

Här hittar du Region Uppsala folkhögskolas estetiska utbildningar och kurser läsåret 2021/2022.

Arrangera mera!

Fortbildningsserie i tre delar för ideella föreningar som arrangerar offentliga kulturarrangemang. Fortbildningsserien är ett samarbete mellan Wiks folkhögskola och enheten Kulturutveckling, Region Uppsala. Anmäl dig till samtliga tre delkurser eller välj enstaka kurstillfälle. Alla delkurser är fristående. Sista kursen är framflyttad till 21 augusti.

Sommarkurser 2021

Vill du spela teater, dansa eller kanske utveckla ditt poesiskrivande? På den här sidan hittar du sommarens kortkursutbud.