Våra utbildningar och kurser

På Wiks folkhögskola kan du läsa flera olika typer av utbildningar och kortare kurser. På den här sidan hittar du aktuella utbildningar och kurser för läsåret 2021-2022.

Coronaanpassat arbetssätt

Wiks folkhögskola kommer inför läsåret 2020–2021 följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att återgå till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisningen upphör och att verksamheten bedrivs som vanligt i skolans lokaler, men med stor försiktighet för att förhindra smittspridning av luftvägsinfektioner som covid-19. Läs mer om hur skolans coronanspassade arbetssätt under rubriken För kursdeltagare som du hittar på skolans startsida.

Omdömen och intyg

På folkhögskolan sätts inga betyg. Istället får du som studerar på våra estetiska kurserna ett intyg efter avslutad utbildning, du som studerar till kontakttolk på vår grunutbildning får ett utbildningsbevis och du som studerar på vår yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk får efter avslutad utbildning en yrkeshögskoleexamen.

Storytelling 1 år

Ettårig film- och dramautbildning på Wiks folkhögskola. Utbildningen är CSN-berättigad och startar den 23 augusti 2021. Sista ansökningsdag 16 maj.
Ettårig konstutbildning  på Wiks folkhögskola

Bild och Form 1 år

Är du intresserad av bild och form och vill testa nya tekniker - sök vår ettåriga CSN-berättigade grundutbildning i bild och form till hösten. Kursen startar 23 september. Sista ansökningsdag 16 maj.

Konstnärlig utveckling 1 år

Vill du utveckla ditt konstnärliga uttryck och få en tydlig förankring i vad som krävs för att arbeta professionellt inom bild och form – sök vår ettåriga CSN-berättigade konstnärliga fördjupningskurs. Kursstart 10 januari 2022. Sista ansökningsdag 31 oktober.

Tolkkurser

Hos oss kan du studera till tolk genom att gå en ettårig grundutbildning till kontakttolk på halvfart och distans. Vi ger också fördjupningskurser och preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov. Alla våra tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Sista ansökningsdag till höstens grundutbildning 16 maj.

Fortbildningskurser för kulturskapare

Våra fortbildningskurser för kulturskapare är ett samarbete mellan Region Uppsala folkhögskola och Kulturutveckling, Region Uppsala, och riktar sig till dig som professionellt verksam kulturskapare inom olika kulturområden. Läs mer om kommande kurser här.

Arrangera mera!

Fortbildningsserie i tre delar för ideella föreningar som arrangerar offentliga kulturarrangemang. Fortbildningsserien är ett samarbete mellan Wiks folkhögskola och enheten Kulturutveckling, Region Uppsala. Anmäl dig till samtliga tre delkurser eller välj enstaka kurstillfälle. Alla delkurser är fristående. Sista kursen är framflyttad till 21 augusti.

Mindful movement - med fokus på hälsa och välbefinnande

Kursen flyttas till den 7-9 maj 2021 på grund av skärpta restriktioner för att förhindra smittspridningen av Covid-19 i Uppsala län. Du som sökt kursen behåller din kursplats och bokning av boende. Vill du avboka kontakta oss via e-post.

Kontakttolk - Yrkeshögskoleutbildning

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Utbildningen är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Vi är klara med antagningsarbetet inför yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk med start 22 mars 2021. Kursen är fullsatt och vi ser fram emot utbildningsstart. Ansökan till nästa utbildning med start hösten 2022 öppnar i maj 2022.

Storytelling

Läs vår nya CSN-berättigade tremånadersutbildning i Storytelling. Berättelser har genom alla tider samlat människan, runt elden, fotogenlampan och framför skärmen. Missa inte chansen att gå vår unika utbildning. Vi tar fortfarande emot ansökningar. Kursstart 1/3 - 2021. Välkommen med din ansökan!

TSS - Tecken som stöd

TSS - Tecken som stöd är för dig som har en förvärvad hörselskada. Dina anhöriga är välkomna att delta i utbildningen. Tillsammans lär ni er Tecken Som Stöd (TSS) för att få kunskap i att kommunicera med varandra.