Konferens- och möteslokaler

På Wiks slott har vi mångårig erfarenhet av att anordna konferenser, allt från de riktigt stora sammankomsterna till den lilla arbetsgruppen. Vi har lokalerna, utrustningen och miljön för en givande konferens.

Vilken lokal som passar bäst beror på vilken typ av möte ni vill genomföra och hur många som deltar på mötet. 

Lokaler slottet Yta kvm. U-sittning, antal pers. Skolsittning, antal pers. Biosittning, antal pers. Totalt
           
Riddarsalen 115  34 82 100  
Drabantsalen 70  28   40  
Härolden 53  18 24 32  
Tornkammaren  72        14
Svennen  16        6
Riddaren 14       6
Väpnaren 20        10
Jungfrun         8
Annas rum         8
           
Lokaler Stenhuset Yta kvm U-sittning Skolsittning Biosittning Totalt
           
Monogramsalen  72  24 40    
Balkongsalen 54 20 32    
Spegelsalen 46   24    
Adolf 25       10

Offert och bokningsförfrågan