Wiks slotts restaurang är KRAV-märkt

Restaurangen på Wik är KRAV-certifierad. Som medlem i KRAV granskas verksamheten varje år av ett oberoende certifieringsbolag. För oss på Wik känns det viktigt att vi är med och bidrar till god djurvälfärd, hållbarhet och biologisk mångfald därför har vi valt att bli medlemmar i KRAV.

KRAV-märkt

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat är ekologisk, men har dessutom extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor för anställda. 

KRAV-märkt mat är ekologisk - och mycket mer

Den KRAV-märkta maten är ekologisk, men har dessutom flera extra tuffa regler för mer biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor för dem som arbetar på ett KRAV-anslutet företag. KRAVs regler gäller också fler områden än EU:s regler för ekologiskt, exempelvis fiske, slakt och restauranger.  

KRAV-märkt ekologisk mat framställs med naturliga ämnen i naturliga processer. Det betyder exempelvis: 

  • Man använder inte konstgödsel i odlingarna. I stället används ofta stallgödsel från den egna gården. 
  • Man besprutar inte odlingarna med naturfrämmande bekämpningsmedel, utan använder i första hand förebyggande metoder som varierad växtföljd mot ogräs och skadedjur, och rensar ogräs med maskiner eller för hand. 
  • Djuren får äta KRAV-märkt foder. De får utlopp för sina naturliga beteenden, och får vara utomhus mycket. Läkemedel får ges bara när djuren är sjuka – inte förebyggande. 
  • Genetiskt modifierade organismer (GMO) får inte användas. 
  • I sammansatta produkter och färdiga KRAV-märkta maträtter, får bara ett fåtal tillsatser användas.  

De som vill producera och sälja produkter med KRAVs märke måste följa både EU:s och KRAVs eko-regler. På KRAV-märkta produkter finns ibland både KRAVs och EU:s ekomärke. 

Wiks slotts restaurang är KRAV-märkt