Wiks slotts restaurang är KRAV-märkt

Restaurangen på Wiks slotts konferensanläggning är KRAV-certifierad. Slottets restaurang har granskats och godkänts av Kiwa, ett oberoende certifieringsbolag.

Certifieringen innebär att restaurangen köper in minst 25 procent ekologiska Wiks slotts restaurang är KRAV-märktoch MSC-märkta livsmedel, sett till den totala livsmedelskostnaden. Av dessa ska 50 procent av livsmedlen vara KRAV-märkta. Restaurangen ska även jobba klimatsmart i övriga delar av verksamheten, såsom transporter och val av förbrukningsvaror och rengöringsmedel.

Vad innebär KRAV?

KRAV-märket är inte endast en symbol för att varan är ekologisk. Den innebär även att det under hela tillverkningsprocessen ställts extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Den produkt eller verksamhet som bär KRAV-märket uppfyller KRAV:s regler och detta kontrolleras minst en gång varje år.

Idag är cirka 1 400 restauranger, kök och caféer KRAV-certifierade i Sverige, varav 19 i Uppsala län, och Wiks restaurang är en av dessa.

Läs mer om KRAV-märkningen.

Hitta på sidan