Kulturarvet Wiks slott

Wiks slott är Mellansveriges bäst bevarade medeltidsborg, uppförd under senare delen av 1400-talet. Men Wiks anor går ytterligare minst 200 år tillbaka i tiden. Här kan du läsa mer om Wiks historia, och spöken på slottet och byggnaderna kring slottet. Klicka dig vidare i menyn uppe till vänster.

Slottets ägare

Den äldsta kända ägaren för slottet var Israel Andersson And som levde på 1200-talet. På 1400-talet var det troligen den danske riddaren Klaus Nilsson och hans hustru Katarina Stensdotter till Wik, eller deras son, Nils Klausson som ägde slottet. Familjerna tillhörde samhällets elit. Det är många kvinnor som stått som ägare av slottet på Wik. Det nuvarande slottet uppfördes under senmedeltiden. 1923 köpte dåvarande Landstinget i Uppsala län Wiks slott och idag ägs det av Region Uppsala.

Om byggnaden

Wiks slott består av sju våningar och under entréplan finns ytterligare tre våningar. Det har varit två stora ombyggnader, en i mitten av 1600-talet och en i mitten av 1800-talet. Det finns inte mycket bevarat av slottets ursprungliga inredning. Två trappor upp från entrévåningen ovan jord, ligger Riddarsalen som fick sin inredning vid ombyggnaden av slottet i mitten av 1800-talet.

Byggnadsminne 1932

Wiks slott blev ett byggnadsminne 1932 av Länsstyrelsen i Uppsala län. Trots ombyggnader har slottet bevarat ett karakteristiskt utseende och är en av landets bäst bevarade medeltidsborgar. Det speglar både 1600- och 1800-talets olika arkitekturideal och det finns rester runt slottet både av en barockträdgård och en engelsk park. Det här är viktigt att bevara i framtiden. 

Sägner

Slottet har varit belägrat av Gustav Vasa som förklarat krig mot England och otaliga är de sägner, legender och berättelser som florerar kring slottet. Med lite tur – eller otur – kan man här kanske stöta på slottsspöken inne i slottet och i parken utanför. Det finns många historier om möten med spöken. Läs mer i menyn uppe till vänster.