Hemängen

Förr i tiden var Hemängen en av Wiks största slåtterängar. Höet från ängen blev vinterfoder till gårdens kor, oxar och hästar.

De gamla slåtterängarna rymmer en stor biologisk mångfald, och i Wiks naturpark finns i dag en återskapad slåtteräng som myllrar av liv.

Bilden är en äldre illustration som föreställer Wiks omgivningar.

Kvinnor och barn skördar hö på Hemängen.

Foto: Uppsala universitetsbibliotek.

Teckning av Carl Stefan Bennet (alvinportal.org).