Matsalen

Sommaren 1947 fick Wiks folkhögskola en ny modern matsalsbyggnad med matsal, kök och undervisningskök.

Den nya matsalen var då efterlängtad. Innan hade skolan kök och matsal i slottet, och undervisningskök i Stenhuset. Men köken var trånga och opraktiska och inte anpassade för en växande skola. Den nya matsalsbyggnaden gjordes stor för att rymma både kök och undervisningskök, matsal, förråd, sällskapsrum och tvättstuga. Husmor – som tidigare bott i slottet – fick en ny bostad intill köket i matsalsbyggnaden.

I dag används byggnaden som kök och matsal för konferensverksamheten. Här finns även restaurang som är öppen för allmänheten.

Läs mer om restaurangen.

En gruppbild i köksmiljö med en lärare och ett tiotal yngre elever i förkläden.

Hushållslärare Eivor Hellgren håller skolkökskurs i undervisningsköket på Wik år 1955.

Foto: Elis Johansson/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).

Bildkälla (digitaltmuseum.se)