Wiks slott

Wiks slott byggdes troligen någon gång runt år 1500 då Nils Klausson (Sparre av Ellinge) var ägare. Slottet byggdes som en så kallad enkelhusborg. Det innebär att byggnaden fungerade både som bostad och som försvarsanläggning. Soldater kunde vakta och försvara borgen från ett öppet skytteplan längst upp och från de fyra hängtornen. På fasaden fanns mestadels mindre skyttegluggar och till porten gick en vindbrygga som kunde fällas upp vid anfall. I dag är Wiks slott en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar.

På mitten av 1600-talet genomförde ägarna Sigrid Bielke och Gustav Horn den mest omfattande renoveringen i Wiks historia. Då fick de övre våningarna högre takhöjd och stora fönster i jämna rader. Dagens stenport kom på plats, och genom hela Slottet byggdes en ordentlig trappanläggning med valvslaget trapphus. Slottet fick också ett nytt högt valmat tak med takkupor.

Under 1700- och 1800-talet gjordes ytterligare ett par större renoveringar av Slottet: kakelugnar installerades, den nuvarande stenrampen och trappan till porten byggdes och i 1800-talsromantisk anda fick taket sitt nuvarande utseende med tinnar och torn.

Läs mer om slottets och säteriets historia.

18036113-1.jpg

Den första bevarade avbildningen av Wiks slott gjordes på 1680-talet i Erik Dahlberghs topografiska planschverk Suecia antiqua et hodierna. Här är en handritad förlaga till verket från 1661. På 1600-talet var området runt slottet fortfarande kuperat och klippigt, den plana slottsgården anlades senare.

Foto: Kungliga biblioteket.