Språknätet

Språknätet är en samverkan i Uppsala län mellan barnhälsovård, bibliotek, Öppen förskola/Familjecentraler och Länslogopedin. Syftet är att främja de yngsta barnens språkutveckling tillsammans med vuxna i barns närhet.

I Språknätet samverkar medarbetare från de olika yrkesområdena i lokala språknät genom att stötta föräldrar i frågor som rör språkutveckling och hur man kan främja läsning i familjer. Det finns ett särskilt material som alla kan använda och tipsa vidare till föräldrar och fortbildningstillfällen för de som jobbar med barns språkutveckling. Enheten Kulturutveckling inom Region Uppsala samordnar arbetet och det finns en planeringsgrupp med representanter från de olika yrkesgrupperna.

Beställ material

Här kan du beställa gåvoböcker, affischer, språkväska och kompletterande material.

Resurser och material

För dig som arbetar med Språknätet finns ett olika resurser och material som du kan använda för att främja barns språkutveckling och hjälpa föräldrar med hur de kan jobba med språket.

Lokala språknät

Lokala språknät består av representanter från barnavårdscentral, folkbibliotek och Öppen förskola/familjecentraler som verkar i samma kommun eller stadsdel.

Tips språkutveckling

För personal och vårdnadshavare som vill läsa mer om de yngsta barnens språkutveckling. Här hittar du länkar, artiklar på 1177.se och foldrar på olika språk.

Språkpiller

Att läsa tillsammans utvecklar ditt barns språk. Vi har samlat boktips och tips på språkstimulerande appar för barn 0-6 år. Vi kallar dem språkpiller. Språkpillren är indelade i tio kategorier utifrån det språkområde som tränas. Tipsen har tagits fram i samarbete mellan bibliotek, logopedi och Region Uppsala.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek