Så når du Region Uppsala

Du är alltid välkommen att ringa, mejla eller skriva till oss. Här hittar du också våra fakturaadresser. Vi kan inte svara på frågor om din vård. Alla vårdärenden hanterar du vid din vårdcentral eller 1177.se.

Tänk på att post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Växel: 018-611 00 00

E-post: region.uppsala@regionuppsala.se

Postadress: 751 85 Uppsala.

Besöksadress: Regionens hus, Storgatan 27, 753 31 Uppsala.

Öppettider receptionen Regionens hus

Öppettider: Vardagar klockan 7.30–17. Dag före röd dag stänger vi klockan 13.

Har du funderingar kring faktura och fakturaadress?

Samverkanswebben