Besöksnäring

Region Uppsala har ansvaret för att samordna frågor som rör turism- och besöksnäring i Uppsala län. Vi ska stärka länets attraktion och konkurrenskraft, identifiera besökaren, driva på produkt- och affärsutveckling samt etablera, nätverka och stärka gemensam marknadskommunikation.

Verksamheten drivs av en regional besöksnäringsstrateg på heltid. 

Styrdokument

Region Uppsala arbetar efter den länsstrategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län som antogs av regionfullmäktige i december 2013. I den fastställs de strategiska inriktningarna till:

  • Destinationsutveckling.
  • Finansiering.
  • Samverkan mellan privat och offentlig sektor.
  • Marknadsföring.
  • Företagande och kompetensförsörjning.
  • Hållbar besöksnäring.

Kontakt

Lotta Samuelsson

Besöksnäringsstrateg

Hitta på sidan