Besöksnäring

Region Uppsala har ansvaret för att samordna frågor som rör turism- och besöksnäring i Uppsala län. Vi ska stärka länets attraktion och konkurrenskraft, identifiera besökaren, driva på produkt- och affärsutveckling samt etablera, nätverka och stärka gemensam marknadskommunikation.

Verksamheten drivs av en regional destinationsutvecklare på heltid samt en projektkoordinator på deltid.

Styrdokument

Region Uppsala arbetar efter den länsstrategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län som antogs av regionfullmäktige i december 2013. I den fastställs de strategiska inriktningarna till:

  • Destinationsutveckling.
  • Finansiering.
  • Samverkan mellan privat och offentlig sektor.
  • Marknadsföring.
  • Företagande och kompetensförsörjning.
  • Hållbar besöksnäring.

Kontakt

Lotta Samuelsson

Besöksnäringsstrateg

Hitta på sidan