Konst tar plats

Konst tar plats är ett årligt återkommande projekt som syftar till att skapa utställningsmöjligheter för länets konstnärer och aktivera platser i olika delar av länet som vanligtvis inte har tillgång till samtidskonst. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala konstnärsklubb under projektledning av Amanda Selinder.

För stunden finns inga bestämda datum kring Konst tar plats 2023.

Relaterad information på externa webbplatser

Kontakt