RUSMUS – ett forum för ung samtidskonst

Projekt RUSMUS syftar till att stötta och guida unga och nyexaminerade konstnärer som är i början av sina karriärer. RUSMUS utforskar ”temporalitet” i det offentliga rummet genom ett mobilt program som ambulerar runt om i Uppsala och i Uppsala län.

RUSMUS står för "regional ung salong" ihop med "mobil ung salong". Ett viktigt mål för RUSMUS är att demokratisera tillgången till konst genom att utveckla konstnärliga interventioner och tillfälliga utställningar i det offentliga rummet.

Projektet vill bidra till att belysa hur det offentliga rummets temporära karaktär präglar socio-politiska relationer och reflektera över hur dessa kan påverkas utifrån ett konstnärligt perspektiv.

RUSMUS använder begreppet ”temporalitet" som ett paraplytema för utvecklandet av ett interdisciplinärt program. Genom att röra sig mellan idéer om tillgängligheten i det offentliga rummet, dess gränser, sociala karaktär, användningsområden, föränderliga status, eller till och med behovet av att etablera en personlig och introspektiv relation till det, svarar de inbjudna konstnärerna på temat och presenterar sina verk i en mångfald av format och på olika platser

Curator för projektet är Alba Folgado och projekt- och konstnärliga ledare är Nito Vega och Katarina Sundkvist Zohari.

Projektet drivs av Uppsala Konstnärsklubb i samarbete med Uppsala kommun, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet.

Program och konstnärer 2023

Årets utvalda konstnärer är Maja Fredin, Hedda Hultman, Tova Jertfelt, Ina Jostrup och Cristian Quinteros Soto.

Läs konstnärernas presentationer här.

Program

RUSMUS mobila residens 17 – 23 april 2023

Det mobila residenset har sin bas i Hospitalet i Ulleråker där konstnärerna kommer att bo och att arbeta. Under residenset kommer konstnärerna tillsammans med curatorn och projektledaren att besöka olika bostadsområden i Uppsala kommun och Håbo kommun för att genomföra kollektiva och konstnärliga undersökningar i det offentliga rummet.

Konstnärliga interventioner 27 maj – 17 juni 

Konstnärerna kommer att vidareutveckla sina konstnärliga interventioner som kommer att visas i Uppsala och i länet.

Källparken, Salabacke, Uppsala kommun
27 maj kl 12 –16

Skeppsgården, Bålsta, Håbo kommun
1 Juni kl 14 – 17

Bålsta centrum Bålsta, Håbo kommun   
2 juni kl 12 – 16

Solvallsparken, Rosendal, Uppsala kommun
10 juni kl 12 –16

Tegnérparken, Luthagen, Uppsala kommun
17 juni kl 12 –16

Temporalitet i det offentliga rummet Uppsala Konstnärsklubb 9 – 24 september 

Resultatet av de kollektiva och konstnärliga interventionerna kommer att skapa programmet ”temporalitet i det offentliga rummet” som sedan kommer att visas på Uppsala Konstnärsklubb och andra offentliga lokaler i Uppsala och Uppsala län. 

Relaterad information på externa webbplatser

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst