RUSMUS – Temporary Spaces

Region Uppsala samarbetar med Uppsala Konstnärsklubb och deras projekt RUSMUS – Temporary Spaces. RUSMUS är ett forum för ung samtidskonst som fokuserar på att stötta och guida konstnärer som är i början av sina karriärer och samtidigt stärka deras band till Uppsala län.

Ett viktigt mål för RUSMUS är att demokratisera tillgången till konst genom att utveckla en serie interventioner och tillfälliga utställningar i det offentliga rummet.

Projektet består av två olika delar.  Den första delen, ”RUSMUS Stationär”, utvecklar konstnärliga interventioner (inomhus och utomhus). Den andra delen ,”RUSMUS Mobil”, är ett offentligt program som verkar för konstnärliga undersökningar i det offentliga rummet.

Region Uppsala har tidigare stöttat Uppsala Konstnärsklubb i sitt arrangemang av Ung salong. Under år 2021 stöttade Region Uppsala även Uppsala Konstnärsklubbs projekt MUS (Mobil Ung Salong, motsvarande RUSMUS Mobil) som var en undersökande förstudie till RUSMUS.

Medverkande konstnärer i RUSMUS 2022 är Tova Jertfelt, Martina Jostrup, Sara Kallioinen, Mateja Kovacevic, Afrang Malekian, Lisa Morrissey, Hanna Romin, Emilia Sundqvist.

RUSMUS använder begreppet ”Temporary Spaces” som ett paraply-tema för utvecklandet av ett interdisciplinärt program. Genom att röra sig mellan idéer om tillgängligheten i det offentliga rummet, dess gränser, sociala karaktär, användningsområden, föränderliga status, eller till och med behovet av att etablera en personlig och introspektiv relation till det, svarar de inbjudna konstnärerna på temat och presenterar sina verk i en mångfald av format och på olika platser

Curator för projektet är Alba Folgado och projekt- och konstnärliga ledare är Nito Vega och Katarina Sundkvist Zohari.

Projektet drivs av Uppsala Konstnärsklubb i samarbete med Uppsala kommun, Region Uppsala, Uppsala konstmuseum och Studiefrämjandet.

Relaterad information på externa webbplatser

Kontakt