RUSMUS – ett forum för ung samtidskonst

Projekt RUSMUS syftar till att stötta och guida unga och nyexaminerade konstnärer som är i början av sina karriärer. RUSMUS utforskar ”temporalitet” i det offentliga rummet genom ett mobilt program som ambulerar runt om i Uppsala och Knivsta under 2024.

RUSMUS står för "regional ung salong" ihop med "mobil ung salong". Ett viktigt mål för RUSMUS är att demokratisera tillgången till konst genom att utveckla konstnärliga interventioner och tillfälliga utställningar i det offentliga rummet.

Projektet vill bidra till att belysa hur det offentliga rummets temporära karaktär präglar socio-politiska relationer och reflektera över hur dessa kan påverkas utifrån ett konstnärligt perspektiv.

RUSMUS använder begreppet ”temporalitet" som ett paraplytema för utvecklandet av ett interdisciplinärt program. Genom att röra sig mellan idéer om tillgängligheten i det offentliga rummet, dess gränser, sociala karaktär, användningsområden, föränderliga status, eller till och med behovet av att etablera en personlig och introspektiv relation till det, svarar de inbjudna konstnärerna på temat och presenterar sina verk i en mångfald av format och på olika platser

Curator för projektet är Alba Folgado och projekt- och konstnärliga ledare är Nito Vega och Katarina Sundkvist Zohari.

Projektet drivs av Uppsala Konstnärsklubb i samarbete med Region Uppsala med stöd av Kulturrådet och Uppsala kommun.

Utvalda konstnärer 2024

Fyra konstnärer har valts ut till RUSMUS 2024 - Generation RUSMUS. Under 2024 kommer projektet att lyfta fram en ny generation konstnärer som ska fortsätta belysa hur det offentliga rummets temporära karaktär formar socio-politiska relationer och reflektera över hur dessa kan påverkas utifrån ett konstnärligt perspektiv.

Valentine Isaeus-Berlin 

Valentine Isaeus-Berlin arbetar med storskaliga installationer (ofta dioraman eller labyrinter) och land art. Existentiella frågor, avtryck och ekon är teman som återkommer.

Nate Jensen

I sin praktik gör Nate Jensen installationer, interventions och måleri inspirerad av stadsmiljön och visuella kulturen.

Sofia Zwahlen 

Sofia Zwahlen arbetar med skulptur och installation. I sin praktik brottas hon med begreppen natur (med alla sina betydelser), vetenskap (hur fakta skapas och formar vår världsbild) och känsla (som hon ofta sätter som motsats till sanningen).

Rasmus Richter

Rasmus Richter arbetar med skulptur och teckning. Hans verk innehåller ofta något utsuddat, något hopfogat eller något som man är rädd skulle tappa balansen.

 

Relaterad information på externa webbplatser

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst