Konstnärspresentationer RUMUS

Ina Jostrup.jpg

Ina Jostrup

Mitt namn är Ina Jostrup och jag har min bakgrund i landskapsarkitekturen. Mitt konstnärskap har formats av landskapsarkitekturen på så sätt att jag gärna tar mig an utforskandet av ämnen i dialog med deras fysiska kontext. I min kandidatuppsats undersökte jag privatägda offentliga platser, en nutida paradox, där jag utforskade vad som påverkar vår uppfattning av graden av offentlighet hos en plats. I mitt konstnärskap har detta kommit till utryck som ett utforskande av rumslighet, kroppslighet och aspekter ur vår mänskliga natur. Hur påverkar vår känsla av territorialitet, tillhörighet eller separation hur vi relaterar till vår fysiska omvärld och interagerar med den? Vilka konsekvenser av detta kan vi se i de större tids- och rumsperspektiven i vårt samhälle?

 Läs mer: Ina (@martinajostrup) | Instagram

Tova Jertfelt.png

Tova Jertfelt

Jag heter Tova Jertfelt. I mitt konstnärskap så har jag främst orienterat mig med ord och bild, gärna i korrelation, antingen i form av spoken word eller text. Jag befinner mig mellan det indignerade, känslokraftiga och det observerande. Jag jobbar gärna med möten mellan det polerade och stökiga, och rör mig allt mer in i ett upptäckande av rumslighet och berättande som en upptäckande upplevelse. På sistone har jag börjat utforska platser och det offentliga rummet. Under RUSMUS 2022 gjorde jag ett verk om Eriksbergs skogar, där jag ville lyfta hur man gentrifierar skogarna under fanan "Uppsala växer". Jag frågade mig: på vilket sätt, och på vems bekostnad? Att bygga en stad där människor behöver bo, samtidigt som vi vill ha vår närhet till naturen är en utmaning. I Eriksbergs fall var den fina balansgången mellan människan och naturen under hot. Nu i år kommer jag fortsätta diskussionen om platser och det offentliga rummet. Jag kommer att titta på Rosendal, stadsdelen som växt upp som en svamp från ingenting. Alla älskar det och vill vara i detta paradis. Men vem är välkommen dit?

Läs mer: www.tovajertfelt.se

Cristian Quinteros Soto.jpg

Cristian Quinteros Soto

Jag heter Cristian Quinteros Soto I min konstnärliga praktik har jag utforskat kollektiva upplevelser som migration, mellanförskap och omsorg. Om jag inte badar i projektet Badsäsongen* så arbetar jag med platsspecifika installationer med fokus på ljud, dofter och temperaturskillnader. En stor del av mitt undersökande går ut på att vara närvarande på platser där kollektiv nakenhet utövas och föra samtal. Där har det varit naturligt att prata om nakenhet, kroppsnormer och metoder för omsorg. Dessa platser och händelser är också en del av våra offentliga rum i Sverige. Vad händer om vi kan se det kollektiva badet som en metod för att möjliggöra en normalisering av den icke-normativa kroppen i vårt samhälle?

*Badsäsongen är en kombination av olika konstnärliga interventioner och utgår ifrån att bada tillsammans året runt i Sverige. Baden har dokumenterats med video, ljud, foto eller text.

Läs mer: www.cristianquinterossoto.com

Maja Fredin.png

Maja Fredin

Mitt namn är Maja Fredin och ironiskt nog har tio års utbildning inom det textila hantverket fått mig att bli fullständigt ointresserad av min egen process, även om den är en stor del av mitt konstnärskap. Jag syr, färgar, patinerar och manipulerar mitt material, själv och för hand - varenda söm i mitt arbete har gjorts med eftertanke. Detta resulterar såklart i att min konst blir ohälsosamt arbetsintensiv och på så sätt exklusiv. Något som skulle kunna få mig att påstå att konsten i sig blir en antikapitalistisk handling, eftersom jag skapar verk så pass dyra i arbetskraft att jag aldrig kommer kunna betala för min egen verksamhet. Totalt olönsamt.
Men istället påstår jag att min konst är större än så. Något har klibbat sig fast i vårt samhälle, en kletig tyngd som långsamt drar ner vår civilisation i mörkret. Och det är väl här någonstans, i detta syrefattiga klet till mörker, som jag placerar mitt konstnärskap. För det är här jag upplever att den behövs som mest.

Läs mer: www.majafredin.com

Hedda Hultman.png

Hedda Hultman

Jag heter Hedda Hultman, konstnär och deltagare i RUSMUS 2023. Jag är utbildad vid Umeå konsthögskola och Konstfack där jag tog min examen 2021.

Jag arbetar med skulptur, video och måleri och intresserar mig för vardagens absurditet där teman som mening/meningslöshet, relationer, sorg och förlust kommer till uttryck i det småskaliga och subtila. Mina skulpturer är ofta gjorda i trä, textil, och lera där jag har en intuitiv arbetsprocess för att
framkalla det icke-språkliga och omedvetna.

Läs mer: https://heddahultman.com/

Kontakt