Cykelstrategi

Vi arbetar aktivt med att främja cyklingen i länet. I den regionala cykelstrategin fokuserar vi på vardagsresor längs det statliga vägnätet. Här tar vi också upp det som är viktigt för turister som cyklar och för personer som cyklar för avkoppling eller för att främja hälsan.

I Regional cykelstrategi för Uppsala län beskrivs tre mål för cyklingens utveckling. Målen utgår ifrån nationella och regionala mål kring hållbara transporter, miljö och folkhälsa år 2030. Strategin beskriver vilka områden länets aktörer behöver arbeta med för att främja cyklingen och nå de uppsatta målen.​

Cykelstrategin slår också fast var vi ska prioritera åtgärder inom cykel- och kollektivtrafik.

Cykelstrategin bygger på tre mål. År 2030 ska:

  • Cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
  • Andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent.
  • Antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.

Regional cykelstrategi för Uppsala län (pdf)

Cykelforum

Varje år anordnar vi Cykelforum tillsammans med en värdkommun. Här visar vi upp det samlade arbetet som sker för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är att sprida kunskap inom infrastruktur, beteendepåverkan och innovation kopplat till hur cyklingen utvecklas.

Potentialstudie för cykling

Potentialstudien är en studie av cykelbarheten för dagliga resor i Uppsala län. Studien baseras på var sysselsatta och elever i Uppsala län bor och arbetar eller går i skolan eller på universitet. Studien analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för respektive person och hur lång tid det tar dem att cykla sträckan. Då kan man se hur många personer som kan cykelpendla inom exempelvis 30 minuter samt potentiella cykelflöden i olika stråk.

Ta del av en storymap som visar potentialen för cykling i länet.

Cykelbokslut

Det årliga cykelbokslutet syftar till att kontinuerligt följa upp utvecklingen och ge en överblick av cyklingen i länet.

Cykelbokslut 2021

Årets cykelprestation

Utmärkelsen kan ges till personer, organisationer eller projekt som har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås. Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala län under föregående år.

Vad är en cykelfrämjande insats?

Nästan vad som helst som främjar cyklande; en ny cykelparkering, en cykelkurs för vuxna, en grupp som cyklar med barnen till skolan, ett initiativ som tar seniorer på cykelutflykt, ett cykelgarage, en person som med små medel gjort något stort för cyklingen eller ett modigt beslut som gett förutsättningar att utveckla cykling i Uppsala län. Inget är för litet, inget är för stort.

Årets cykelprestation

Läs mer

Vill du veta mer? På Samverkanswebben finns dokument och handlingar som rör cykelstrategins genomförande.

Kontakt

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg