Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033

Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och visar på investeringar i transportsystemet.

Planen föreslår åtgärder för större objekt i länet, samfinansiering av objekt som utpekats av den nationella planen för transportsystemet och åtgärder av brister.

Kollektivtrafik, gång- och cykel samt trafiksäkerhet är högt prioriterade i planen. För att få bättre utslag av planeringen föreslås en möjlighet för kommuner att söka statlig medfinansiering för förbättring av gång- och cykelstråk.

För större åtgärder i förslaget finns samlade effektbedömningar på Trafikverkets webbsida.

Information på externa webbplatser

Kontakt

Dennis Solid

Enhetschef för infrastruktur