Checkar för affärsutveckling

Region Uppsala ger stöd för omställning i små och medelstora bolag.

Många sunda och väl fungerande bolag har drabbats hårt av pandemin som, helt eller delvis, har ändrat spelreglerna och marknadsförutsättningarna för bolagen. Har du ett bolag som har behov av omställning och förnyelse samt anpassning av verksamheten efter nya förutsättningar på marknaden, erbjuder nu Region Uppsala stöd i form av affärsutvecklingscheckar. Stödet syftar till återhämtning, fortsatt utveckling och stärkt konkurrenskraft trots eller kanske till och med inspiration från pandemin.

Inga checkar under 2024

Under 2024 finns det inte möjlighet att söka en affärsutvecklingscheck. Vi återkommer med information om och när erbjudandet återkommer

Stödet kan sökas inom följande teman:

• Internationalisering
• Digital omställning
• Grön omställning/hållbarhet
• Innovation

Kriterier:

• Stödet riktar sig till bolag med 2 – 100 anställda.
• Stödet riktar sig till bolag med max 150 mkr i omsättning.
• Bolaget ska ha säte i Uppsala län. Undantaget är temat ”innovation” inom vilket vi välkomnar ansökningar från hela landet.
• Stödet utgår som en kontantfinansiering med max 250 tkr. Observera att stödet utbetalas efter redovisning och godkännande av havda kostnader.
• Stödet ska medfinansieras av bolagen med 25 % – 50 %.

Region Uppsala erbjuder affärsutvecklingscheckarna i nära samverkan med Almi Uppsala som har dialogen med intresserade bolag och som hanterar det praktiska.

Är du intresserad av att veta mer?

Besök Almis webbplats.

Erik Asplund

Näringslivsstrateg