Film och rörlig bild

Den regionala filmverksamhetens uppdrag är att främja filmkulturen i hela länet. Vi är en regional resurs för dig som vill skapa film, visa film eller lära ut film.

Region Uppsalas filmkonsulentverksamhet består av en filmkonsulent och en mediepedagog. Deras uppdrag är att stödja, stärka, utveckla och öka kunskapen om film, media och den rörliga bilden samt genom en rad fortbildningsinsatser för länets invånare. Dessa riktas främst till lärare, filmare och barn och unga.

Vi arrangerar årligen Focus filmfestival som för filmare mellan 16-26 år, Noomaraton - filmtävlingen där alla kan delta, går av stapeln första helgen i september i hela Sverige varje år samt så arrangerar vi löpande visningar av lokalt producerad film.