Evenemang på infoteket

Infoteket anordnar föreläsningar, infotekskaféer och temakvällar i Uppsala län. Evenemangen är kostnadsfria och alla intresserade är välkomna. Anmäl dig till det evenemang du vill besöka.

Evenemang, hösten 2020:

Vad är epilepsi?

Moa Westin och Ulrika Ehn, sjuksköterskor på habiliteringens medicinska enhet, ger grundläggande fakta om epilepsi.

Föreläsning 26 augusti kl 18–20 i Uppsala.

 

Autism hos barn och vuxna

Lär dig mer om autism och vilka svårigheter det kan medföra i vardagen att leva med autism.

Föreläsning 2 september kl 18–20 i Uppsala.

 

Utmaningar och möjligheter vid dyslexi

Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, och hur kan det vara att leva med svårigheterna?

Föreläsning 9 september kl 18–20 i Uppsala.

 

Det går att bli fri från beroende

Hur vägen ur ett missbruk kan se ut. Om olika typer av beroende, riskbruk, behandling och återfallsprevention.

Föreläsning 30 september kl 18–20 i Uppsala.

 

"Du är inte unik - du är något mycket bättre"

Om att leva med autism.

Föreläsning 1 oktober kl 17–19 på Stadsbiblioteket i Uppsala.

 

Utsatta föräldrar: Om föräldrar till barn med funktionsnedsättningar

Om utmaningar, reaktioner, kampen för rätt stöd och mående.

Föreläsning 7 oktober kl 18–21 i Uppsala.

 

Behandling med magnetstimulering mot depression

Hur fungerar repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)? Och hur kan det hjälpa vid depression?

Föreläsning 13 oktober kl 17.30–19.00 i Bålsta.

 

Adhd hos äldre: utmaningar och möjligheter 

Tidigare sågs adhd som något man skulle växa ifrån. Idag vet vi att många svårigheter finns kvar i vuxenlivet. Fortfarande bär många över 65 år på oupptäckt adhd.

Föreläsning 21 oktober kl 18–20 i Uppsala.

 

Utbildningstillfälle om autism

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig mer om autism. Utbildning 22 oktober kl 8.30–12 i Uppsala.

 

Utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning hos barn

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig mer om intellektuell funktionsnedsättning hos barn.

Utbildning 27 oktober kl 8.30–12 i Uppsala.

 

Behandling med magnetstimulering mot depression

Hur fungerar repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)? Och hur kan det hjälpa vid depression?

Föreläsning 3 november kl 17.30–19 i Tierp.

 

Tjejer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Att vara tjej med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, hur skiljer det sig från att vara kille?

Föreläsning 9 november kl 18–20 i Östhammar.

 

Utbildningstillfälle om autism

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig mer om autism.

Utbildning 10 november kl 8.30–12 i Uppsala.

 

Hur kan man stötta utan att stöta sig?

Föräldrarollen när barn med NPF blir myndiga.

Inspirationsföreläsning 11 november kl 18–20 i Uppsala.

 

Utbildningstillfälle: Intellektuell funktionsnedsättning hos vuxen

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig mer om intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna.

Utbildning 12 november kl 8.30–12 i Uppsala.

 

Flerfunktionsnedsättning i fokus

Vad innebär flerfunktionsnedsättning och hur kan personerna själva och deras anhöriga skapa bra livskvalitet?

Temadag 19 november kl 13.30–17 i Uppsala.

 

Infoteket 15 år

Mer information kommer senare. Håll utkik!

Jubileum 27 november i Uppsala.

 

Downs syndrom och åldrande

En inblick i aktuell forskning om Downs syndrom och åldrande.

Föreläsning 9 december kl 18–20 i Uppsala.

 

Vill du ordna evenemang?

Du som representerar någon brukarorganisation eller arbetar i kommunal- eller landstingsverksamhet har möjlighet att ordna evenemang tillsammans med oss i infotekets lokaler. Är du intresserad? Välkommen att kontakta infoteket på telefon 018-611 66 77 eller e-post infoteket@regionuppsala.se.

 

Personuppgifter vid vid anmälan till evenemang

Aktiviteter i andras regi