Infotekets samhällsguide

Om samhällets stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig.

Samhällsguiden A-Ö

Arbetsliv

Om insatser i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Boende

Om stöd eller anpassningar i bostaden som kan behövas, för att den ska fungera för dig som har en funktionsnedsättning.

Brukar- och intresseorganisationer

Om föreningar där du kan träffa andra som är i samma situation. Här kan ni gemensamt arbeta med frågor viktiga för er.

Ekonomiskt stöd - barn

Om ekonomiskt stöd när det gäller barn som har funktionsnedsättning.

Ekonomiskt stöd - vuxna

Om bidrag och ekonomiskt stöd för dig som är vuxen och har funktionsnedsättning.

Fonder och stiftelser

Om fonder och stiftelser. Att söka fondmedel kan vara en idé när du behöver pengar till något som du inte kan få på annat sätt.

Fritid när man har funktionsnedsättning

Om aktiviteter som har anpassats särskilt för dig med funktionsnedsättning.

Hjälp och stöd i vardagen

Om stödinsatser från samhället för personer med funktionsnedsättning. Här hittar du exempel på insatser som du kan ansöka om.

Hjälpmedel

Om hjälpmedel för dig som har någon form av funktionsnedsättning - så att du själv, eller med hjälp av någon annan, ska kunna vara så delaktig som möjligt.

Lagar

Om lagar som ska säkerställa dina rättigheter till olika sorters stöd av samhället.

Om du inte är nöjd

Om vart du kan vända dig om du är missnöjd med den vårdenhet eller myndighet du är missnöjd med.

Resor och trafik

Om olika stöd vid resor. Att kunna förflytta sig mellan olika platser förutsätter att man har tillgång till något färdmedel som passar ens behov och förmåga.

Skola och utbildning

Om olika skolformer och utbildning - och hur de anpassats för personer med funktionsnedsättning.

Vård, träning och behandling

Om habilitering, rehabilitering, psykiatri och andra stödinsatser.
Vägledaren Ann står bakom sitt skrivbord. Skylt ovanför med texten "Vägledning".

Fråga infotekets vägledare

Få svar på dina frågor om samhällets stöd och service.
Uppifrån blick på skor framför pilar som visar vägval

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län.