Vägledning om aktiviteter och fritid

Infoteket kan tipsa om aktiviteter som på olika sätt är anpassade för dig som har en funktionsnedsättning.

På Infoteket finns personal med särskild kunskap om aktiviteter och träffpunkter. Hit kan du vända dig med frågor om aktiviteter i Uppsala län, till exempel om:

  • Paraidrott och andra fysiska aktiviteter
  • Friluftsliv och tillgängliga utflyktsmål
  • Kulturaktiviteter
  • Träffpunkter och föreningsliv

Du kan även få information om möjligheten att få stödinsatser som kan bidra till ett mer aktivt liv. Till exempel om ledsagare, kontaktperson och färdtjänst.

Även du som leder en aktivitet har nytta av Infoteket. Här får du tips och inspiration till att göra aktiviteter mer tillgängliga. Till exempel genom att skapa tydlig struktur med kognitivt stöd.

Kom in och prata med oss, antingen på ett bokat besök eller spontant under våra öppettider.

Besök och kontakta infoteket.

 

Hitta aktiviteter via infotekets samhällsguide.

Aktiviteter och fritid