Stöd vid adhd

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt eget, eller ditt barns utveckling eller beteende. Det finns olika slags stöd att få, både från den region som du tillhör och din hemkommun. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan du eller ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas och fungera i vardagen på bästa sätt.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn 0-6 år

Misstänker du att ditt barn har adhd? Det kan till exempel handla om svårigheter att koncentrera sig, sitta still, att göra saker utan att först tänka efter. Det kan också handla om att barnet dagdrömmer och har svårt att komma igång med aktiviteter. Eller att fungera tillsammans med jämnåriga och att klara de krav som ställs i förskola och skola

Kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni tillhör. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning eller en BUP-mottagning för eventuell utredning, behandling eller andra insatser.

För barn från 6 år

Om ditt barn är i skolåldern, kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning och vid behov till en BUP-mottagning för eventuell utredning, behandling eller andra insatser.

För ungdomar

Om du är tonåring kan du kontakta skolans elevhälsoteam eller en ungdomsmottagning. Där kan du få hjälp att komma vidare till exempelvis en BUP-mottagning för eventuell utredning, behandling eller andra insatser.

Kontaktuppgifter till ungdomsmottagningar i Uppsala län - på 1177 Vårdguiden

Självhjälp på vägen är en webbplats med information, stöd och hjälp vid adhd och andra funktionsnedsättningar.

Webbplatsen Självhjälp på vägen 

För vuxna

Har du svårigheter som du tror kan bero på en funktionsnedsättning som adhd? Är du kanske ofta impulsiv, har svårt att koncentrera dig, att organisera hemmet och vardagssysslorna, svårt att klara rutinerna på ett arbete eller att fungera i en grupp?

Du kan vända dig till läkare på din vårdcentral för en första diskussion. Där kan du vid behov få hjälp vidare till psykiatrin för bedömning, eventuell utredning och stöd.

Kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Uppsala län - på 1177 Vårdguiden

Om du redan har kontakt med psykiatrin kan du alltid ställa frågor till den du redan känner där.

Närvårdsteamet NPF är en verksamhet där du kan få information och visst stöd. Ingen remiss krävs.

Kontaktuppgifter till Närvårdsteamet NPF - på 1177 Vårdguiden

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

BUP

Barn och ungdomspsykiatrins neuropsykiatriska enhet tar emot barn och unga upp till 18 år med svår neuropsykiatrisk problematik. Hit kommer barn och unga på remiss, oftast från skolpsykolog eller skolläkare.

Du som vårdnadshavare kan ringa BUP:s telefonrådgivning för att få information om möjligheten att göra en egen vårdbegäran. Telefonnummer hittar du längre ned på sidan.

Vuxenpsykiatri

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och ställer diagnos på tillstånd som adhd, autism och Tourettes syndrom hos personer över 18 år. Hit kommer du via remiss från vårdgivare som tagit ställning till eller uteslutit andra behov och insatser förutom adhd.

Du som inte har någon vårdgivare som kan remittera dig kan göra en egenanmälan. Då ställer neuropsykiatriska mottagningen krav på att du bifogar en utredning. Där bedömer mottagningen om de tar emot dig, utifrån samma krav som om en vårdgivare remitterat dig.

Vid remiss för behandling till neuropsykiatriska mottagningen efter utredning på en annan mottagning ska utredningsutlåtandet skickas med remissen.

Om neuropsykiatriska mottagningen - information på Akademiska sjukhusets webbplats

Är du vuxen och bosatt i norduppland, det vill säga Heby, Tierp, Älvkarleby eller Östhammar söker du i första hand till Wemind som har avtal med Region Uppsala.

Webbplatsen för Wemind

Är du bosatt i Enköping eller Bålsta söker du till Vuxenpsykiatriska mottagningen där.

Om Enköpings psykiatrimottagning - information på Akademiska sjukhusets webbplats

Habilitering

Habiliteringen i Uppsala län kan i vissa fall ge stöd till den som utöver adhd har någon ytterligare funktionsnedsättning som till exempel autism. Habiliteringen ger råd, stöd, behandling och utbildning till barn och vuxna med funktionsnedsättning, till anhöriga och andra nära. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv. Du kan vända dig direkt till habiliteringen med frågor, eller göra en så kallad egen vårdbegäran.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart du kan vända dig för behandling och stöd. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla. 

Om infoteket

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Inom kommunen kan det också finnas olika möjligheter till riktat stöd. Du ansöker via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning.

Om bidrag och stöd för dig med funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera, hantera tid eller för att sova bättre. På 1177.se kan du läsa mer om olika hjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Om hjälpmedel - information på 1177 Vårdguiden

Hit kan du vända dig med frågor

 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 
  telefonsvarare (meddela att du önskar bli uppringd för
  rådgivning eller hjälp med att göra egen vårdbegäran), 
  telefon 018-611 25 29 (vardagar klockan 13–16).
 • Vägledare på Infoteket om funktionshinder, 
  telefon 018-611 66 77 (måndag, tisdag, torsdag
  kl 12–17 och onsdag kl 12–19). 
  E-post: infoteket@regionuppsala.se
 • 1177 Vårdguiden, telefonrådgivning
  telefon 1177.
 • Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, 
  telefon 018-611 23 66  (måndag–fredag klockan 8-12,
  telefonsvarare, meddela att du önskar bli uppringd).
Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om adhd.
Bildschema över tisdag. Bildsymbol "Väckarklockan ringer"

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Är du på jakt efter mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Länkar till andra webbplatser