Stöd vid adhd

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt eget, eller ditt barns utveckling eller beteende. Det finns olika slags stöd att få, både från den region som du tillhör och din hemkommun. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan du eller ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas och fungera i vardagen på bästa sätt.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn 0–6 år

Misstänker du att ditt barn har adhd? Det kan till exempel handla om svårigheter att koncentrera sig, sitta still, att göra saker utan att först tänka efter. Det kan också handla om att barnet dagdrömmer och har svårt att komma igång med aktiviteter. Eller att fungera tillsammans med jämnåriga och att klara de krav som ställs i förskola och skola

Kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni tillhör. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning eller en BUP-mottagning för eventuell utredning, behandling eller andra insatser.

För barn från 6 år

Om ditt barn är i skolåldern, kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning och vid behov till en BUP-mottagning för eventuell utredning, behandling eller andra insatser.

För ungdomar

Om du är tonåring kan du kontakta skolans elevhälsoteam eller en ungdomsmottagning. Där kan du få hjälp att komma vidare till exempelvis en BUP-mottagning för eventuell utredning, behandling eller andra insatser.


Självhjälp på vägen är en webbplats med information, stöd och hjälp vid adhd och andra funktionsnedsättningar.

För vuxna

Har du svårigheter som du tror kan bero på en funktionsnedsättning som adhd? Är du kanske ofta impulsiv, har svårt att koncentrera dig, att organisera hemmet och vardagssysslorna, svårt att klara rutinerna på ett arbete eller att fungera i en grupp?

Du kan vända dig till läkare på din vårdcentral för en första diskussion. Där kan du vid behov få hjälp vidare till psykiatrin för bedömning, eventuell utredning och stöd.


Om du redan har kontakt med psykiatrin kan du alltid ställa frågor till den du redan känner där.

Närvårdsteamet NPF är en verksamhet där du kan få information och visst stöd. Ingen remiss krävs.

Närvårdsteamet NPF har stängt för nya anmälningar från januari 2024. Du är välkommen att ringa teamet med frågor om vart du kan vända dig istället. Närvårdsteamet i sin nuvarande form läggs ner under 2024.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

BUP

Barn och ungdomspsykiatrins neuropsykiatriska enhet tar emot barn och unga upp till 18 år med svår neuropsykiatrisk problematik. Hit kommer barn och unga på remiss, oftast från skolpsykolog eller skolläkare.

Vuxenpsykiatri

Det finns mottagningar i Uppsala län för utredning och behandling.
Du behöver en remiss från exempelvis vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan även göra en så kallad egen vårdbegäran per telefon eller brev och vid behov med stöd av anhörig.

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom hos personer över 18 år.Mottagningen ansvarar även för behandling av adhd och Tourettes syndrom för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommun.


Är du bosatt i Norduppland, det vill säga Heby, Älvkarleby, Tierp eller Östhammar, söker du i första hand till dessa mottagningar:

Är du bosatt i Enköping eller Bålsta söker du till mottagningen där.

Håbo-Enköpings psykiatrimottagning

Habilitering

Habiliteringen i Uppsala län kan i vissa fall ge stöd till den som utöver adhd har någon ytterligare funktionsnedsättning som till exempel autism. Habiliteringen ger råd, stöd, behandling och utbildning till barn och vuxna med funktionsnedsättning, till anhöriga och andra nära. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv. Du kan vända dig direkt till habiliteringen med frågor, eller göra en så kallad egen vårdbegäran.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Inom kommunen kan det också finnas olika möjligheter till riktat stöd. Du ansöker via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera, hantera tid eller för att sova bättre. På 1177.se kan du läsa mer om olika hjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Om hjälpmedel - information på 1177.se.

Har du frågor om stöd vid adhd?

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndag, tisdag, torsdag klockan 12–17 och onsdag klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se

1177.se telefonrådgivning

Telefon 1177.

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna

Telefon 018-611 23 66.

Måndag–fredag klockan 8-12.

Telefonsvarare, meddela att du önskar bli uppringd.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om adhd.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.