Stöd vid autism

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt eget, eller ditt barns utveckling eller beteende. Det finns olika slags stöd att få, både från den region som du tillhör och din hemkommun. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan du eller ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas och fungera i vardagen på bästa sätt.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn 0-6 år

Misstänker du att ditt barn har autism? Det kan till exempel handla om att barnets tal är sent, annorlunda eller att barnet inte talar alls. Det kan också handla om att barnet har svårt att dela din uppmärksamhet och undviker ögonkontakt, eller att barnet helst leker själv och har svårt att samspela med andra. Barnet kan ha svårt med förändringar och vill att saker alltid ska ske på samma sätt.

Kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni tillhör. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning eller en BUP-mottagning för eventuell utredning, behandling eller andra insatser. 

För barn från 6 år

Om ditt barn är i skolåldern, kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Där kan ni vid behov få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning, BUP-mottagning eller habilitering för eventuell utredning eller andra insatser.

För ungdomar

Om du är tonåring och tror att du har autism kan du kontakta skolans elevhälsoteam eller en ungdomsmottagning. Där kan du få hjälp att komma vidare till exempelvis en BUP-mottagning eller till habiliteringen för eventuell utredning eller andra insatser.

Ungdomsmottagningar i Uppsala län - kontaktuppgifter på 1177.se.

Självhjälp på vägen är en webbplats med information, stöd och hjälp vid adhd och andra funktionsnedsättningar.

Webbplatsen Självhjälp på vägen.

För vuxna

Om svårigheterna är mycket hindrande för dig i vardagen, vänd dig till en läkare på din vårdcentral. Där kan du vid behov få hjälp vidare till specialist inom habilitering eller psykiatri.

Sök din vårdcentral via 1177.se.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Habiliteringen eller vuxenpsykiatrin kan vid behov göra en bedömning av dina svårigheter. De kan också ge stöd för att du ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om stöd kring beteende eller kommunikationssvårigheter som ofta ges ofta av regionens habilitering.

Du kan vända dig direkt till habiliteringen eller psykiatrin genom en så kallad egen vårdbegäran.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Om egen vårdbegäran - kontaktuppgifter på Akademiska sjukhusets webbplats.  

Om du redan har kontakt med habiliteringen eller psykiatrin kan du alltid ställa dina frågor till den som du redan känner.

Närvårdsteamet NPF är en verksamhet där du kan få information och visst stöd. Ingen remiss krävs.

Närvårdsteamet NPF har stängt för nya anmälningar från januari 2024. Du är välkommen att ringa teamet med frågor om vart du kan vända dig istället. Närvårdsteamet i sin nuvarande form läggs ner under 2024.

Närvårdsteamet NPF - kontaktuppgifter på 1177.se.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Du ansöker om stödet via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera, hantera tid eller för att sova bättre. På 1177.se kan du läsa mer om olika hjälpmedel och vart du ska vända dig för att få hjälpmedel.

Om hjälpmedel - information på 1177.se.

Har du frågor om stöd vid autism?

Habiliteringen i Uppsala län

Telefon 018-611 68 68.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

På akademiska.se hittar du kontaktinformation till länets BUP-mottagningar.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndagar, tisdagar, torsdagar klockan 12–17, och onsdagar klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se.

1177.se telefonrådgivning

Telefon 1177.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om autism.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.