Stöd vid flerfunktions-nedsättning

Flerfunktionsnedsättning innebär svår rörelsenedsättning i kombination med grav intellektuell funktionsnedsättning. Ofta finns också svårigheter med exempelvis syn, hörsel och ätande samt epilepsi, andning och sömn. De omfattande medicinska problemen gör att barnet och familjen tidigt får kontakt med sjukvården.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Habiliteringen

Den som har flerfunktionsnedsättning har ofta haft kontakt med habiliteringen redan från tidig ålder. Vanliga insatser kan till exempel handla om ät- och näringsfrågor, språk och kommunikation eller fysioterapeutisk behandling. Många insatser riktar sig till anhöriga samt till personer i nätverket kring den som har flerfunktionsnedsättning. Habiliteringen kan erbjuda rådgivning, utbildning, handledning och konsultation. Även gruppverksamhet och behandling av olika slag kan erbjudas.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Sjukhus och andra specialister

Som barn har man ofta kontakt med Akademiska barnsjukhuset på grund av sina olika medicinska svårigheter. Som vuxen får man vård inom andra specialiserade enheter på sjukhuset.

Övriga verksamheter inom Region Uppsala som hjälpmedelscentral, hörcentral, specialisttandvård och syncentral är också viktiga för den som har flerfunktionsnedsättning.

De olika svårigheter som flerfunktionsnedsättning innebär kräver ett samlat synsätt och en tydlig vård- och behandlingsstrategi. Har du frågor kan du vända dig till någon ni redan har kontakt med inom habiliteringen, på barnsjukhuset eller inom specialistsjukvården.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Habiliteringens husläkarmottagning

Habiliteringens husläkarmottagning vänder sig till personer med grav funktionsnedsättning och som därför har svårt att få sina medicinska behov tillgodosedda på en vanlig vårdcentral. Där är personalen extra duktig på att bemöta och kommunicera med personer som har funktionsnedsättning. 

Habiliteringens husläkarmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Lekotek

På habiliteringens lekotek i Uppsala finns pedagogiskt och anpassat material att låna till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habilitering, syn- eller hörcentral i Uppsala län. För mer information, kontakta habiliteringen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd till barn är kontaktperson, ledsagare eller assistans och korttidsboende. För vuxna handlar det om bland annat assistans, daglig verksamhet, boende, fritid, god man, transporter, bostadsanpassning samt vissa hjälpmedel. Är du osäker på vart du ska vända dig, fråga i kommunens växel.

Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Kontakta en biståndshandläggare på din kommun om du vill veta mer eller ansöka om stöd. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. På deras webbplats finns information om stöd, ersättningar och bidrag.

Information för dig med funktionsnedsättning - på Försäkringskassans webbplats.

Hjälpmedel

Om hjälpmedel - information på 1177.se.

Frågor

Habiliteringen för barn och vuxna

Telefon 018-611 68 68.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77

Måndag, tisdag, torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om flerfunktionsnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.