Stöd vid intellektuell funktionsnedsättning

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över din egen eller ditt barns utveckling eller beteende. Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting/region som ni tillhör. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan du eller ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas på bästa sätt.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

För barn 0-6 år

Misstänker du att ditt barn har intellektuell funktionsnedsättning, eller är sen i sin utveckling? Det kan till exempel handla om att ha svårt att lära sig krypa, gå, prata eller att förstå. Det kan också gälla svårigheter att klara de krav som ställs i förskola och skola. Kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni tillhör. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning och vid behov till habiliteringen för utredning, behandling eller andra insatser.

För barn och ungdomar i skolåldern

Om ditt barn är i skolåldern, kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp att få en bedömning av ditt barns utvecklingsnivå. Vid behov får ni också hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning eller till habiliteringen för utredning, behandling och andra stödinsatser.

För vuxna

Du som har intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd för att ditt liv ska fungera bra. Misstänker du att du har intellektuell funktionsnedsättning kan du vända dig till en vårdcentral. Där får du hjälp vidare för att få en utredning som visar om du har intellektuell funktionsnedsättning.

Sök din vårdcentral via 1177.se.

Vårdcentralen kan hjälpa dig att få kontakt med habiliteringen. Där kan du få stöd och råd för att förbättra din livssituation. Du kan också göra en egen ansökan om att få komma till habiliteringen.

Det går bra att ringa till habiliteringen för att  få information.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Om du mår psykiskt dåligt ska du först vända dig till en vårdcentral. Om du sedan tidigare har kontakt med psykiatrin kan du kontakta den du redan känner där. Om du inte haft kontakt med psykiatrin kan du göra en så kallad egen vårdbegäran för att få komma dit.

Om egen vårdbegäran - information på Akademiska sjukhusets webbplats.

Specialistverksamhet inom Region Uppsala

Habiliteringen ger råd, stöd, behandling och utbildning till barn och vuxna med funktionsnedsättning, till anhöriga och andra nära. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv.

Du kan vända dig direkt till habiliteringen med frågor, eller göra en så kallad egen vårdbegäran. 

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Habiliteringens husläkarmottagning

Habiliteringens husläkarmottagning vänder sig till personer med grav funktionsnedsättning och som därför har svårt att få sina medicinska behov tillgodosedda på en vanlig vårdcentral. Där är personalen extra duktig på att bemöta och kommunicera med personer som har funktionsnedsättning. 

Habiliteringens husläkarmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Samtalsmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen. På habiliteringen kan du få hjälp att komma i kontakt med mottagningen.

Habiliteringens samtalsmottagning - kontaktuppgifter på 1177.se.

Lekotek

På habiliteringens lekotek i Uppsala finns pedagogiskt och anpassat material att låna till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habilitering, syn- eller hörcentral i Uppsala län. För mer information, kontakta habiliteringen.

Kontaktuppgifter till Habiliteringen i Uppsala län.

Infotek

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. På infoteket kan du också låna böcker och få tips om appar, bildstöd och andra smarta lösningar för att få vardagslivet att fungera. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller korttidsboende. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service (LSS). Genom LSS kan du som vuxen ha rätt till exempelvis boende och sysselsättning. Hos kommunen kan du även få stöd från god man eller förvaltare som hjälper dig att sköta dina pengar. Du ansöker om stödet via din hemkommun hos en biståndshandläggare. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning.

Om bidrag och stöd vid funktionsnedsättning - information på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Frågor

Habiliteringen i Uppsala län

Telefon 018-611 68 68.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77.

Måndagar, tisdagar, torsdagar klockan 12–17, och onsdagar klockan 12–19.

E-post: infoteket@regionuppsala.se.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips på litteratur och filmer om intellektuell funktionsnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.