Om självmord

Självmordstankar?

Det finns alltid hjälp att få. På 1177.se kan du läsa om vilken hjälp som finns att få om du själv eller en närstående har självmordstankar.

Självmordstankar (1177.se).